Hoppa till innehåll
Media

Årets pappor utmanar den traditionella familjesynen och främjar jämställdheten genom vardagliga handlingar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2021 10.29
Pressmeddelande 333/2021

Sergei Silkin från Helsingfors, Marko Oikarainen från Kouvola och Dan Wickholm från Sibbo har i dag belönats med priset Årets pappa. Priset delades ut av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Årets pappor har på ett exemplariskt sätt främjat jämställdheten i familjelivet bland annat genom att använda familjeledigheten eller på andra sätt ordna tid för att sköta barnen. Prismottagarna har i svåra situationer hittat lösningar för att kunna vara ett stöd för barnen och har genom sina livsverk eller sätt att påverka i samhället lyft fram frågor som gäller faderskapet.  

Minister Kiuru betonade i sitt tal hur viktigt det är att pappor använder sin familjeledighet. ”Alla - pappan själv, barnen, parförhållandet och arbetsplatsen - gynnas av att pappan har familjeledigt. Hemma är pappans närvaro svårare att ersätta än på jobbet. Arbetet går att ordna på många olika sätt under familjeledigheten. Att stödja pappans familjeledighet är en investering i framtiden också för arbetsgivaren, eftersom pappan ofta är nöjd och mera motiverad när han återvänder till arbetet efter familjeledigheten". 

Regeringens proposition om familjeledighetsreformen överlämnades till riksdagen i september. ”Reformen är ett viktigt steg framåt när det gäller en mer jämlik användning av familjeledigheterna. En så här omfattande totalreform av familjeledigheterna har aldrig gjorts förut. Ett av de centrala målen för reformen är att öka jämställdheten och pappornas omsorg. Vi vill att omsorgen ska delas jämnare mellan kvinnorna och männen. Och vi vill att familjeledigheterna ska delas jämnare mellan båda föräldrarna”, fortsätter minister Kiuru. 

Mottagare av priset Årets pappa 2021

Sergei Silkin från Helsingfors har bidragit till att främja jämställdheten och barns och familjers välbefinnande både i sin egen familj och i den flerspråkiga och mångkulturella verksamheten för barn i Östra Helsingfors. Silkin är pedagog till utbildningen. I sitt jobb är han kontinuerligt i kontakt med olika slags familjer och diskuterar föräldraskap, faderskap och betydelsen av att vara närvarande. I den ryskspråkiga gemenskapen delar Silkin öppet med sig av sina egna erfarenheter som pappa och är nu efter att han skilt sig också en bra rollmodell för andra genom att han visar hur bra ett samföräldraskap kan fungera. Silkin arbetar också aktivt för att öka hobbymöjligheterna för barn i mindre bemedlade familjer och försöker hitta lösningar bland annat för att förbättra förut-sättningarna för ett människovärdigt liv för barn med särskilda behov i Ryssland. 

Kouvolabon Marko Oikarainen är pappa i en flerlingsfamilj och arbetar aktivt med frågor som gäller  barns välbefinnande, flerlingsfamiljer och jämställdhet. Han har använt familjeledigheterna fullt ut både med sitt äldsta barn och med sina flerlingar. Oikarainen har varit med och utvecklat familjerådgivningen för flerlingsfamiljer utifrån sina erfarenheter som pappa och sitt perspektiv på faderskap. Han visar ett gott exempel på delaktigt faderskap genom att delta tillsammans med sina barn både i möten och evenemang för familjer i en liknade livssituation och genom att aktivt delta i Monikkoperheet ry:s verksamhet. Oikarainens sätt att kombinera föräldraskap och arbete och arrangera familjens vardag har bidragit till att främja jämställdheten i familjelivet.  

Dan Wickholm från Sibbo har varit närvarande i sina barns liv sedan de föddes, och han har kombinerat arbete och familjeliv bland annat genom att hålla alterneringsledigt. På grund av Wickholms arbete delade föräldrarna upp sitt ansvar i perioder. År 2014 blev barnens mamma allvarligt sjuk och Wickholm blev hemma för att sköta barnen och sörja för en så normal och bra vardag för barnen som möjligt. Också under den svåraste tiden prioriterade han barnens välbefinnande och trygga vardag framom allt annat. Nu är han närståendevårdare åt sin fru, bär ensam ansvaret för barnen och sköter allt som gäller barnen. Dan har kämpat hårt för att familjens vardag ska fungera så bra som möjligt.  

Priset Årets pappa

Priset Årets pappa delas ut till personer som genom sitt exempel och sitt handlande har främjat insikten om faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Genom priset vill man bidra till att det aktiva faderskapet ska få ett bättre fotfäste i samhället. Målet är att stärka faderskapet, stödja möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv och att främja barnets bästa och jämställdheten. 

Priset Årets pappa delades ut första gången år 2006. Efter detta års prisbelöning har sammanlagt 40 pappor belönats med priset.

Ytterligare information

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, tfn 02951 63233, [email protected]

Intervjuförfrågningar 

Sergei Silkin, tfn 045 251 7380, [email protected] (eller [email protected])
Marko Oikarainen, tfn 050 516 7715, [email protected]
Dan Wickholm, tfn 040 550 8177, [email protected]
 

Tillbaka till toppen