Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Årets pappor bryter traditionella uppfattningar om faderskapet och familjen

Social- och hälsovårdsministeriet
3.11.2020 14.30
Pressmeddelande 262/2020
Vuoden Isä -palkinnolla palkitut Petri Hartikainen, Vesa Ilola ja Fabrizio Trotti. Trotti copyright theslowphotography

I dag har priset Årets pappa delats ut till Petri Hartikainen från Siilinjärvi, Vesa Ilola från Uleåborg och Fabrizio Trotti från Esbo. Priset delades ut av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

”Genom priset Årets pappa vill vi fästa uppmärksamhet vid pappans betydelse och roll som förälder. De belönade papporna representerar ett tryggt och ansvarsfullt faderskap och är bra rollmodeller för hur en god vardag kan se ut och hur barnets rättigheter och barnets bästa ska respekte-ras”, säger minister Blomqvist i sin hälsning till de belönade papporna. 

Årets pappor har på ett exemplariskt sätt främjat jämställdheten mellan kvinnor och män i familjelivet, hittat lösningar för att stödja barnet i svåra situationer och tagit upp viktiga frågor om fader-skapet genom sina livsverk eller sätt att påverka.  

I motiveringarna till prisbelöningen betonas också den mångfacetterade uppfattningen om köns-rollerna och familjen samt arbetet med invandrare. 

Petri Hartikainen representerar ett tryggt och ansvarsfullt faderskap. Genom sitt eget exempel har han brutit traditionella föreställningar om familjen och faderskapet, och genom sin egen verksamhet främjat mäns möjligheter att vara en självständig ersättande förälder. Hartikainen har arbetat som familjevårdare och tagit hand om fem barn både som ersättande förälder och som ensamförsörjare.  Just nu är han ersättande förälder för ett barn med särskilda behov. Hartikainen är också aktiv i olika nätverk och organisationer och samarbetar med olika aktörer för att främja barnets bästa. 

Vesa ilola är förälder till två barn. Han representerar en stabilt familjeliv och bidrar till att öka andras välbefinnande. Ilola har arbetat med frivillig verksamhet på sin egen ort och också varit anställd i uppgifter inom olika projekt som baserar sig på principer om socialt engagemang. Han har bland annat arbetat för att öka delaktigheten och likabehandlingen för barn och unga i invandrarfamiljer. Som pappa har Ilola engagerat sig starkt i att stödja sina barns välbefinnande och familjens växelverkan.  

Fabrizio Trottis familj präglas av tre olika kulturer och han har både biologiska barn och adoptivbarn. Fabrizio har varit ett kamratstöd för pappor, utvecklat mentorverksamheten för unga som riskerar att marginaliseras och hjälpt invandrarfamiljer. Han har också tagit mycket familjeledigt och varit ett gott exempel på ett jämställt föräldraskap i vardagen.  

Priset Årets pappa

Priset Årets pappa delas ut till personer som genom sitt exempel och sitt handlande har främjat insikten om faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Genom priset vill man bi-dra till att det aktiva faderskapet ska få ett bättre fotfäste i samhället. Målet är att stärka faderskapet, stödja möjligheter att kombinera arbete och familj, främja barnets bästa och jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Priset Årets pappa delades ut första gången år 2006. Efter detta års prisbelöning har sammanlagt 37 pappor belönats med priset.  

På grund av coronaläget har det inte ordnats någon tillställning för prisutdelningen. Minister Blomqvist har gratulerat pristagarna via telefon. 

Ytterligare information

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, tfn 02 951 63 233, [email protected]

Intervjuer och fotografering 

Petri Hartikainen, tfn 050 562 4 870, [email protected]
Vesa Ilola, tfn 050 406 0412, [email protected]
Fabrizio Trotti, tfn 040 522 2979, [email protected] (endast på engelska)
 

Tillbaka till toppen