Hoppa till innehåll
Media

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 13.34
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022.

År 2022 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,85 procent av lönen. Avgiften för 2022 är 0,45 procentenheter högre än 2021, eftersom i avgiften ingår den första återbetalningsposten av den tillfälliga nedsättning av arbetsgivaravgiften som var i kraft 2020.

Basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgift enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och procentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgift enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10, medan motsvarande höjda procentsats för personer som fyllt 53–62 år är 25,60. Dessa procentsatser är desamma som 2021.

Nästa år är procentsatsen för arbetstagares pensionsförsäkringsavgift 7,15, medan den höjda procentsatsen för arbetstagare som fyllt 53–62 år är 8,65. Även dessa procentsatser är desamma som 2021.

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift år 2022 är 17,4 procent. Nivån på arbetspensionsförsäkringsavgiften för 2020 sänktes undantagsvis i mitten av året på grund av coronapandemin. Arbetspensionsavgiften sänktes den 1 maj 2020 med 2,6 procentenheter, och detta gällde till utgången av 2020. Nedsättningen av avgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och påverkar inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. Underskottet i avgiftsintäkterna till följd av nedsättningen av arbetspensionsavgiften ska amorteras genom höjningar av arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift 2022–2025, så att effekterna av den tillfälliga nedsättningen kan kompenseras till fullt belopp. Därför höjs den genomsnittliga arbetsgivaravgiften med 0,45 procentenheter 2022.

Ytterligare information

Minna Lehmuskero, övermatematiker, tfn 0295 163 342, [email protected]

Tillbaka till toppen