Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetslöshetskassornas verksamhet förtydligas och medlemmarnas ställning förbättras genom lagändringar

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2020 13.30
Pressmeddelande 296/2020

Bestämmelserna i de anvisningar och föreskrifter som utfärdats för arbetslöshetskassorna höjs till lagnivå. Syftet med de ändringar som görs i lagen om arbetslöshetskassor är att förtydliga arbetslöshetskassans verksamhet, förbättra medlemmarnas ställning samt uppdatera bestämmelserna i lagen om arbetslöshetskassor. 

Bestämmelserna om lämplighet och yrkesskicklighet i fråga om kassans ledning, förutsättningarna för medlemskap i kassans styrelse samt bestämmelserna om styrelsens uppgifter och funktioner preciseras. Genom dessa ändringar stärks den rättsliga ställningen och transparensen i fråga om sådana anvisningar och verksamhetsmodeller som visat sig vara välfungerande.

Bättre försäkringsskydd för kassans arbetslösa medlemmar
 

Arbetslösa medlemmars försäkringsskydd vid upplösning av arbetslöshetskassan förbättras. Vid upplösning ska de arbetslösa medlemmarna ges möjlighet att ansluta sig till en annan arbetslöshetskassa. Den nuvarande lagen tryggar inte fortsatt utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för en arbetslös medlem i samband med att kassan upplöses. 

De återstående medlen från en löntagarkassa som upplöses går till Sysselsättningsfonden

En upplöst löntagarkassas eventuella medel efter det att skulder betalats och andra förbindelser har fullgjorts ska överlåtas till Sysselsättningsfonden. På detta sätt säkerställs att eventuella medel används till finansiering av systemet med utkomstskydd för arbetslösa.

Ändringarna i lagen om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 2021. 

Ytterligare information:

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564