Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyyskassojen toimintaa selkeytetään ja kassan jäsenten asemaa parannetaan lakimuutoksilla

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.11.2020 13.30
Tiedote 296/2020

Työttömyyskassoille annetuissa ohjeissa ja määräyksissä olleita säännöksiä nostetaan lain tasolle. Työttömyyskassalain muutosten tavoitteena on selkeyttää työttömyyskassan toimintaa, parantaa kassan jäsenten asemaa sekä ajantasaistaa työttömyyskassalain säännöksiä. 

Kassan johdon sopivuutta ja ammattitaitoa koskevia säännöksiä, kassan hallituksen jäsenyyden edellytyksiä sekä hallituksen tehtäviä ja toimintoja koskevaa sääntelyä täsmennetään. Näillä muutoksilla vahvistetaan hyväksi havaittujen toimintaohjeiden ja -mallien oikeudellista asemaa ja läpinäkyvyyttä.

Kassan työttömien jäsenten vakuuttamismahdollisuuksia parannetaan

Kassan työttömien jäsenten vakuuttamismahdollisuuksia työttömyyskassan purkautumistilanteessa parannetaan. Purkautumistilanteessa kassan työttömille jäsenille annetaan mahdollisuus liittyä toiseen työttömyyskassaan. Nykyinen laki ei turvaa kassan työttömän jäsenen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamisen jatkumista kassan purkautumistilanteessa. 

Purkautuvan palkansaajakassan jäljelle jääneet varat Työllisyysrahastolle

Purkautuneen palkansaajakassan mahdolliset varat velkojen ja muiden sitoumusten täyttämisen jälkeen luovutetaan Työllisyysrahastolle. Tällä varmistetaan, että mahdolliset varat käytettään työttömyysturvajärjestelmän rahoitukseen.

Työttömyyskassalain muutokset tulevat voimaan 1.1.2021. 

Lisätietoja:

Marko Leimio, hallitussihteeri, p. 0295 163 564

Sivun alkuun