Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp börjar bereda revidering av translagstiftningen

Social- och hälsovårdsministeriet
3.6.2021 11.05
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en grupp för uppföljning och utvärdering samt en tjänstemannaarbetsgrupp för revideringen av translagstiftningen. Grupperna arbetar fram till utgången av januari 2022.

Gruppen för uppföljning och utvärdering stöder tjänstemannaarbetsgruppens arbete med att bereda lagstiftning, deltar i bedömningen av alternativ och förslag samt producerar sakkunniginformation som stöd för beredningen. 

Tjänstemannaarbetsgruppen har till uppgift att utarbeta en regeringsproposition om ordnandet av ställningen och rättigheterna för könsminoriteter i enlighet med målen i regeringsprogrammet. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering stiftas en lag om fastställande av könstillhörighet som respekterar självbestämmanderätten. Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga avlägsnas och medicinsk vård åtskiljs från korrigering av juridiskt kön. Könstillhörigheten ska kunna korrigeras av en myndig person som visar upp en motiverad utredning av att han eller hon permanent upplever sig tillhöra det andra könet. Korrigering av könstillhörighet förbinds med en betänketid.

Enligt regeringsprogrammet ska intersexuella barns självbestämmanderätt stärkas och kosmetisk, icke-medicinsk könsorganskirurgi på små barn ska slopas.

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected] 

Tillbaka till toppen