Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgivare inom social- och hälsovården är skyldiga att säkerställa att tjänsterna är coronasäkra

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2021 14.01 | Publicerad på svenska 30.12.2021 kl. 14.27
Pressmeddelande

En ny temporär paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar (48 a §) gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ska se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för covid-19-smitta.

Enligt bestämmelsen kan arbetsgivaren endast av särskilda skäl anlita personer som inte har tillräckligt skydd mot sjukdomen covid-19 för arbete med kunder och patienter. Bestämmelserna ska också tillämpas på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

En person som av medicinska skäl inte kan ta covid-19-vaccinet får arbeta genom att visa upp ett intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 72 timmar före arbetet börjar.

Arbetsgivaren ska ha rätt att behandla hälsouppgifter som berör de anställdas coronavaccinationsskydd eller tidigare genomgången coronavirussjukdom. Arbetsgivaren ska bevara uppgifterna så länge som de behövs för genomförandet av tillsynen över social- och hälsovårdstjänster, men högst tre år från det att bedömningen av personens lämplighet gjordes. 

Om en anställd inte uppfyller dessa krav ska arbetsgivaren i första hand erbjuda annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant arbete inte står till buds, något annat arbete som lämpar sig för arbetstagaren. Om inget lämpligt arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid som arbetet förhindras, förutsatt att inget annat har avtalats. 

Bestämmelsen förutsätter en övergångsperiod på en månad för att arbetsgivarna ska kunna ordna tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt och för att ovaccinerade anställda ska ha en möjlighet att vaccinera sig. Arbetsgivarens rätt att behandla hälsouppgifterna träder dock i kraft omedelbart.

Bestämmelsen träder i kraft den första januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. 

Ytterligare information:


Taneli Puumalainen, avdelningschef, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, tfn 0295163280, [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT, tfn 0295163744, [email protected]

 

 

Tillbaka till toppen