Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet nya fall av coronavirussmitta har varit stabilt under de tre senaste veckorna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 10.00 | Publicerad på svenska 27.8.2020 kl. 10.57
Pressmeddelande

Antalet nya smittfall är fortfarande relativt litet på riksnivå. Antalet nya fall och incidensen av dem har stigit jämfört med de låga siffrorna i början av juli, men har hållits stabila under de tre sen-aste veckorna.

Antalet fall och incidensen har ökat särskilt i Helsingfors och Nyland sedan början av juli.

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 34, tiden 17.8–23.8) anmäldes 159 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (tiden 10.8–16.8) anmälde 164 nya fall.

De smittor som har konstaterats i Finland härstammar både från Finland och från utlandet. Smittkällorna härstammar från flera olika länder, och en del av dessa smittor har lett till nya smittor och smittkedjor. 

En del av de nya fallen hänför sig till kända smittkedjor och till sådana klustersmittor som följs upp, men i vissa fall är smittkällan okänd. Man känner till flera inhemska massexponeringar, bland annat vid större familje- och publikevenemang. 

Under de senaste veckorna har också flera exponeringar konstaterats i daghem och skolor. Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya smittor så effektivt som möjligt. 

Fler coronavirustester har gjorts än tidigare

Laboratorierna har för närvarande kapacitet att ta över 14 000 test per dag. Under de senaste två veckorna (vecka 33–34) har ett allt större antal coronavirustest tagits. Det har i typiska fall gjorts fler än 10 000 tester per dag. 

Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har hållits på en låg nivå.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,30–1,40 (sannolikhetsintervallet 90 procent). Det uppskattade reproduktionstalet och prognoserna för antalet sjukhusvårds- och intensivvårdpe-rioder under den kommande veckan är på samma nivå som föregående vecka. 

Sammanlagt 8 002 fall av coronavirussmitta har nu konstaterats i Finland

Den 26 augusti 2020 uppgick det sammanlagda antalet coronavirusfall i hela Finland till 8 002. Sammanlagt 335 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7 200, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. 

Den 26 augusti 2020 vårdades sammanlagt 5 patienter på sjukhus, och av dessa var en person i 
intensivvård. Antalet patienter i sjukhusvård har hållits på låg nivå från början av juli.

Mer information

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen