Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar 
Antalet coronavirusfall har ökat betydligt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 10.50 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 9.56
Pressmeddelande

Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland. Antalet patienter som får sjukhusvård har mer än fördubblats jämfört med situationen i slutet av september. 

Åldersfördelningen har inte förändrats nämnvärt i fråga om de smittade: under vecka 41 har över 80 procent av alla fall konstaterats hos personer under 50 år och nästan 60 procent hos personer under 30 år. Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,30–1,55 (sannolikhetsintervallet 90 procent).

Uppföljningsrapporten för epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

En del områden i accelerationsfasen av epidemin

Epidemins lägesbild har delats in i tre faser: utgångsnivån, accelerationsfasen och fasen för allmän smittspridning. Helsingfors och Nylands, Centrala Tavastlands, Birkalands, Egentliga Finlands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt samt landskapet Åland har meddelat att de befinner sig i accelerationsfasen. Vasa sjukvårdsdistrikt har rapporterat att området övergått till fasen av allmän smittspridning.  

Största delen av de nya smittorna har även denna vecka konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Vasa sjukvårdsdistrikt. 

Smittkällan känd i cirka hälften av smittorna

Under vecka 41 (5.10–11.10) kom största delen av de nya smittorna fortsättningsvis från hemlandet och endast en liten del (mindre än 5 procent) från utlandet. Smittor som härstammar från utlandet orsakade endast enstaka fall av vidare smitta i Finland. Cirka en fjärdedel av de nya smittorna i hela landet konstaterades hos personer som redan är i karantän.

Smittkällan förblev oklar i ungefär hälften av smittfallen på nationell nivå. Största delen av de oklara smittfallen rapporterades från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Vasa sjukvårdsdistrikt. I resten av landet var smittkällan oklar i cirka 20-25 procent av alla smittfallen.

Av de smittor där smittkällan kunde utredas hade cirka en fjärdedel fåtts inom familjekretsen och cirka en femtedel på arbetsplatser och i samband med hobbyer. Massexponeringar vid enheter inom social- och hälsovården, såsom vårdhem eller enheter inom hälso- och sjukvården, rapporterades i sju sjukvårdsdistrikt. 

Ungefär hälften av alla rapporterade massexponeringar skedde på daghem eller läroanstalter, men dessa har fortsättningsvis orsakat endast enstaka fall av vidare smitta. Det har rapporterats rikligt med vidare fall av smitta i samband med massexponeringar i vissa restauranger, barer eller nattklubbar samt vid sammankomster i privata lokaler.

Lokala och regionala åtgärder är nu avgörande

Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya smittor så effektivt som möjligt. Många lokala smittokluster har fåtts under kontroll tack vare snabb spårning och effektiva bekämpningsåtgärder. 

Coronaviruset smittar effektivt i synnerhet i en långvarigare närkontakt. Man ska inte delta i sociala evenemang ens med lindriga symtom, det är då skäl att undvika kontakt med andra människor och att så snabbt som möjligt gå och testa sig. 

Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att också friska människor minskar på de nära kontakterna under epidemisituationen. I situationer där nära kontakter inte går att undvika, rekommenderas användning av munskydd.

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder. De regionala bekämpningsåtgärderna har en nyckelroll när det gäller att förhindra spridning av smitta och för att epidemins framskridande ska kunna stoppas.

Mer information 

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, docent, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen