Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronasmittade är fortfarande högt i hela landet – jultiden ökade inte nämnvärt antalet smittor

Social- och hälsovårdsministeriet
21.1.2021 10.00 | Publicerad på svenska 21.1.2021 kl. 12.59
Pressmeddelande 15/2021

Utifrån den inkomna informationen ökade jultiden och årsskiftet inte nämnvärt antalet coronavirusfall. Det finns dock många nya sjukdomsfall i hela landet. Människor söker sig till testning betydligt mer sällan än i höstas.

I flera europeiska länder och närområden är incidensen för fall av covid-19 och antalet insjuknade väldigt högt. Nya virusvarianter kan påverka epidemiläget. Det är därför som man nu följer upp epidemiläget särskilt noggrant. Risken för att epidemiläget plötsligt försämras i hela landet är fortfarande stor.

Man försöker bekämpa spridningen av de muterade virusvarianterna genom effektivare provtagning vid gränserna och regionala begränsningar och rekommendationer. Det är allt viktigare att snabbt upptäcka alla smittfall, spåra dem och bryta smittkedjorna för att de smittsammare varianterna av coronavirus inte sprids. Hittills har nya i Storbritannien och Sydafrika påträffade virusvarianter upptäckts i Finland i 86 analyserade prover.

De flesta smittfallen spåras fortfarande till hemlandet, men andelen smittor från utlandet har ökat under de senaste veckorna. I 11 procent av fallen under vecka 2 var det fråga om smitta från utlandet. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 2 procent av alla coronafall.

Epidemiläget på ungefär samma nivå i nästan fyra veckor

Under vecka 2 registrerades 1 689 nya fall i registret över smittsamma sjukdomar, vilket är 136 färre än veckan innan. Incidensen av nya fall var 31 per 100 000 invånare, det vill säga den låg på samma nivå som föregående vecka.

Under de senaste två veckorna (4.1 - 17.1) uppgick antalet nya fall till 3 514, vilket är 112 fler än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 63 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 61 fall per 100 000 invånare.

En tredjedel av de nya coronasmittade personerna befann sig i karantän när smittan konstaterades. Under vecka 2 konstaterades något under hälften av de nya smittfallen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). 

I hela landet lyckades man reda ut smittkällan för nya fall i ungefär 60 procent av fallen. Fortfarande konstateras coronasmitta mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i arbetsför ålder.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,75–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 procent).

Antalet testningar har rasat – vaccineringen pågår i hela landet

Redan i slutet av förra året började man se tecken på att människor inte söker sig till testning lika flitigt som tidigare. Under vecka 2 gjorde man under 65 000 testningar i hela landet, medan antalet testningar ännu i november-december under veckorna 48-49 var över 130 000 per vecka. 

Vaccineringen har inletts inom alla specialupptagningsområden. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen. Det finns fortfarande brister i patientdatasystemens dataöverföring på många ställen, vilket innebär att det faktiska antalet personer som fått en vaccination är större än vad som uppgetts.

Antalet patienter som behöver sjukhusvård har inte ändrats nämnvärt

Behovet av sjukhusvård har minskat något jämfört med föregående vecka: den 20 januari behövde sammanlagt 145 patienter sjukhusvård. Av dessa vårdades sammanlagt 56 patienter på avdelningar inom primärvården, sammanlagt 63 patienter på sjukvårdsdistriktens sjukhus (specialiserad sjukvård) och 27 patienter inom intensivvården. Medelåldern för patienter som behöver intensivvård har ökat något: den största åldersklassen inom intensivvården är nu 60 – 69-åringar.

Den 20 januari 2021 hade rapporterats sammanlagt 632 dödsfall till följd av covid-19.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen