Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Antalet coronapatienter på sjukhusen fortsätter att öka − 74 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 10.00 | Publicerad på svenska 14.10.2021 kl. 11.56
Pressmeddelande 301

Fram till den 13 oktober har 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 74 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det fortfarande möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Vecka 40 togs det in sammanlagt 109 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Under de senaste fyra veckorna har antalet nya coronaviruspatienter som tagits tas in på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården stigit från 60 patienter till 109. Förra veckan togs det in 22 nya coronapatienter till intensivvårdsavdelningarna, vilket är lika mycket som föregående veckan.


Antalet tester har minskat i flera veckor, men nedgången håller nu på att avta. Det viktigaste för att stävja epidemin är nu att med alla medel försöka öka vaccinationstäckningen och främja hälsosäkerheten både regionalt och lokalt. Det regionala epidemiläget kan dessutom förutsätta omfattande informationsstyrning i regionen eller kommunen och att det utfärdas rekommendationer eller begränsningar som är striktare än de nationella anvisningarna.  

Den 10 oktober vårdades sammanlagt 124 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 95 på bäddavdelningar och 29 på intensivvårdsavdelningar. Antalet patienter har under de senaste två veckorna ökat särskilt på andra vårdavdelningar inom den specialiserade sjukvården. För att minska behovet av sjukhusvård krävs det att vaccinationstäckningen ökar och antalet coronafall minskar avsevärt. Totalt 1 111 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 13 oktober.

Risken att bli intagen för specialiserad sjukvård är betydligt större för dem som inte är vaccinerade än för dem som har fått båda vaccindoserna. Under den senaste veckan har personer i åldrarna 12−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 19 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. Behovet av sjukhusvård har varit störst hos de i 50−79 åldern som inte är vaccinerade. Risken för dem att bli intagna på sjukhus för specialiserad sjukvård har varit 24 gånger större jämfört med de i samma ålder som fått båda vaccindoserna. 

Under de två senaste veckorna har det rapporterats 140 nya smittfall i Finland per 100 000 invånare, vilket är 30 procent mer än de 105 smittfall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna. Antalet konstaterade coronafall per vecka har dock under de senaste två veckorna hållit sig på nästan samma nivå.

Med hjälp av avloppsvattenundersökningar kan man följa upp förändringar i förekomsten av coronaviruset i nästan hela landet. Under den senaste uppföljningsperioden observerades lägre virusmängder än under tidigare veckor vid största delen av provtagningsställena.

De uppdaterade anvisningarna om hur man söker sig till testning har påverkat antalet utförda tester. Vecka 40 utfördes endast cirka 1 900 färre tester än under den föregående veckan. Att det tas färre tester och att testningskriterierna ändrats samt eventuella smittor som inte har identifierats hos befolkningen, har under de senaste veckorna lett till att antalet positiva testresultat har ökat. Av de tester som togs vecka 40 var 5 procent positiva. Andelen är nästan densamma som föregående vecka, då andelen var 4,9 procent.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds uppföljningsrapport publiceras på webbsidan med uppföljningsrapporterna om Hybridstrategin varje torsdag på eftermiddagen.

Mer information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]                      
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Korrigering 26.10.2021 kl. 10.33: Förra veckan har ändrats till föregående veckan i andra styckets sista mening.

Tillbaka till toppen