Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronafall ökar – smittor har konstaterats särskilt bland EM-resenärer som återvänt från Ryssland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 10.00 | Publicerad på svenska 1.7.2021 kl. 12.27
Pressmeddelande 190/2021

Under förra veckan (21–27.6) konstaterades många fler nya coronavirussmittor än under de föregående veckorna, sammanlagt 947 fall. Över 400 fler fall konstaterades jämfört med föregående vecka. Ökningen av antalet nya smittor förklaras till största delen av de smittor som konstaterats bland EM-resenärer. 

Minst 4500 finländare har besökt fotbolls-EM i S:t Petersburg i Ryssland under de senaste veckorna. Det har fram till den 30 juni konstaterats 386 positiva testresultat bland personer som återvänt från fotbolls-EM och 50 fall av vidare smitta. Största delen av fallen har rapporterats i Helsingfors, Esbo och Vanda (sammanlagt 264 fall och 17 fall av vidare smitta) samt i Birkalands sjukvårdsdistrikt (38 fall och 8 fall av vidare smitta) och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (31 fall och 5 fall av vidare smitta).

I de nya smittfallen har andelen smittor från utlandet ökat. Under vecka 25 kom hälften av smittorna (50 %) från utlandet, medan andelen smittor från utlandet föregående vecka var 33 %. Över 40 procent av smittorna som konstaterats under vecka 25 har ett direkt samband med fotbollsturismen till Ryssland.

Det ökade antalet fall under den senaste veckan har lett till att uppskattningen av det effektiva reproduktionstalet ökat till 0,70–0,90 (sannolikhetsintervallet 90%).

Över en tredjedel av smittorna konstaterades hos 20–29-åringar

Under de två senaste veckorna (14–27.6.) förekom 27 nya smittfall per hundratusen invånare och under de två veckorna innan det (31.5.–13.6.) 23 nya smittfall per hundratusen invånare. 

Incidensen av smittfall har i synnerhet ökat i åldersgruppen 20–29 år. Över en tredjedel (35 %) av de konstaterade smittorna vecka 25 konstaterades hos 20–29-åringar.

Epidemiläget är fortfarande lugnt i många regioner och på sjukhusen 

Epidemiläget är fortfarande lugnt i många regioner. I vissa regioner har det förekommit lokala smittokluster. I en del regioner, i synnerhet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, ökade antalet smittor betydligt i och med de smittor som konstaterats hos EM-resenärerna. 

Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 30 juni 2021 sammanlagt 38 covid-19-patienter på sjukhus, av vilka 3 vårdades på avdelningar inom primärvården, 28 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 7 på intensivvårdsavdelningar. Behovet av sjukhusvård är tills vidare i stort sett oförändrat. 

Sammanlagt 973 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 30 juni 2021.

Färre gick och testade sig – över 70 procent av personer över 18 år har vaccinerats

Antalet coronavirustester har minskat sedan början av juni. Vecka 25 gjordes cirka 68 000 tester, vilket är över 24 000 färre än veckan innan det. 

Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har klart ökat. Vecka 25 var andelen 1,4 procent.

I hela landet har cirka 58 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och 18 procent har fått två doser. Cirka 72 procent av personer över 18 år har fått den första vaccindosen.

Epidemiläget följs upp också under sommaren

Den epidemiologiska situationen kommer att följas upp under hela sommaren. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information

Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)                                                                                                                           Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen