Hoppa till innehåll
Media

Antalet coronafall fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avtagit

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2021 10.00 | Publicerad på svenska 19.8.2021 kl. 11.00
Pressmeddelande
Koronavirus

Antalet nya coronafall har hållit sig på nästan samma nivå som föregående vecka. Under vecka 32 (9–15.8) konstaterades det sammanlagt 5163 fall jämfört med 5072 fall den föregående veckan. För närvarande sprids coronaviruset särskilt bland de ungdomar och unga vuxna som inte är vaccinerade.

Förra veckan togs cirka 142 000 tester i hela landet, och andelen positiva testresultat var 3,6 procent. Incidensen av covid-19-fall under tvåveckorsperioden (2–15.8) var 185 per 100 000 invånare och det effektiva reproduktionstalet 1,05–1,25 (90% sannolikhetsintervall). Andelen smittor från utlandet var förra veckan cirka 9 procent.

Man har lyckats utreda smittkällan i 52 procent av fallen i hela landet. Orsaken till den överbelastade smittspårningen är att antalet smittor har ökat och att det råder brist på personal. Smittspårarna får inte alltid tillräckliga uppgifter av de smittade om de övriga personer som kan ha exponerats.

Vecka 32 försattes 12 108 personer i karantän. Det är över 2200 fler personer än under den föregående veckan. I cirka en fjärdedel av de nya smittfallen (24 procent) var personen i karantän när smittan konstaterades. Vissa områden rapporterar nu om överbelastad smittspårning och fördröjningar i förfarandena för isolering och karantän. Det finns stor regional variation i hur smittspårningen genomförs.

Belastningen på den specialiserade sjukvården har ökat något

Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 18 augusti 2021 sammanlagt 106 coronapatienter på sjukhus. Av dem vårdades 12 på avdelningar inom primärvården, 65 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 29 på intensivvårdsavdelningar. Fram till den 18 augusti 2021 har det under hela epidemin rapporterats sammanlagt 1008 dödsfall med koppling till covid-19.

Belastningen inom den specialiserade sjukvården har i sin helhet ökat något. I synnerhet behovet av intensivvård har ökat i och med att antalet smittfall ökat under de senaste veckorna. Största delen av de patienter som behöver sjukhusvård ärhar inte vaccineradets. 

I Finland har cirka 69 procent av befolkningen fått åtminstone den första vaccindosen, och 44 procent båda vaccindoserna och därmed fullt skydd mot viruset. Vaccinationerna för 12–15-åringar som inleddes i augusti har framskridit snabbt. Ungefär 24 procent av denna åldersgrupp har redan fått den första vaccindosen.

Man följer det epidemiologiska läget varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.
Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Mer information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Otto Helve, enhetschef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen