Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i statsrådets förordning om god företagshälsovårdspraxis

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.41
Pressmeddelande 365/2021

Statsrådet har torsdagen den 25 november 2021 godkänt ändringarna i förordningen om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013). Ändringarna förtydligar företagshälsovårdens innehåll och ökar effektiviteten och resultaten av företagshälsovårdens verksamhet. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom förordningen genomförs förslagen av kommittén som dryftat rehabiliteringsreformen om att stärka uppföljningen och främjandet av arbetstagarnas möjligheter att klara sig i arbetet och om att förtydliga företagshälsovårdens innehåll (förslag nr 15) samt förslaget om att precisera rådgivningens och vägledningens innehåll (förslag nr 16). I fortsättningen är företagshälsovården skyldig att följa upp och utvärdera genomförandet och effekterna av vård- och rehabiliteringsåtgärder som gäller arbetsförmåga och återgång till arbete. Dessutom ska företagshälsovårdspersonalen ge rådgivning och vägledning om praxis för återgång till arbete.

Förordningen uppdateras också så att den motsvarar ändringen av definitionen av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården i 3 § i lagen om företagshälsovård som träder i kraft den 1 januari 2022. 

De föreslagna ändringarna förtydligar företagshälsovårdens innehåll och ökar effektiviteten och resultaten av företagshälsovårdens verksamhet. På så sätt har ändringarna som en del av reformen av rehabiliteringssystemet positiva effekter på arbetshälsan och välbefinnandet i arbetet och därigenom också på arbetets produktivitet och arbetskarriärernas längd.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:

Kaisu Ahtola, regeringssekreterare, tfn 02951 63785, [email protected]
 

Tillbaka till toppen