Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen om pension för företagare i kraft den 1 januari 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.32
Pressmeddelande 319/2022

Lagändringarna ska förbättra företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet och stödja genomförandet av lagen om pension för företagare. Målet är att företagarens arbetsinkomst bättre ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats. 

Genom ändringarna kan företagares arbetsinkomster nå en sådan nivå som säkerställer att företagaren kan tjäna in ett arbetspensionsskydd som är tillräckligt i förhållande till inkomstnivån under tiden i arbete och ha en skälig utkomst under pensionstiden. Detta garanterar i sin tur att nivån på företagarens sociala trygghet är tillräckligt hög under tiden i arbete, eftersom nivån på många förmåner bestäms enligt företagarens arbetsinkomst. 

I lagen om pension för företagare föreskrivs det om de uppgifter som arbetsinkomsten grundar sig på samt om regelbunden uppföljning och justering av arbetsinkomsten. Efter ändringen motsvarar arbetsinkomsten enligt det nya förfarandet bättre den nivå på arbetsinkomsten som lagen förutsätter om företagsverksamheten fortsätter. Vid riksdagsbehandlingen beaktades att företagarna ska ha tid att anpassa sin företagsverksamhet för att betala högre försäkringspremier enligt lagen om pension för företagare. Därför har ikraftträdandet av justeringsförfarandet delats upp så att så det införs under än längre period.

Dessutom föreslås det en ändring av teknisk natur i lagen om pensionsskyddscentralen, och att giltighetstiden för lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska förlängas till utgången av år 2024.

”Lagändringarna minskar underförsäkringen och förbättrar därför företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet. Men ännu finns det mycket att göra för att förbättra företagarnas sociala trygghet”, säger minister Sarkkinen.

Mer information

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen