Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i betalningsrörelsen mellan social- och hälsovårdsministeriet och FPA

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2020 13.29
Pressmeddelande 295/2020

I fråga om de statsandelar för arbetslöshetsförmåner som betalas till FPA övergår man den 1 januari 2021 från ett förfarande för fastställande av förskott till ett anmälningsförfarande för förskotten. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer inte längre för ett helt år i sänder statens finansieringsandelar som betalas på basis av det belopp som beräknats av Folkpensionsanstalten. I stället ska Folkpensionsanstalten meddela social- och hälsovårdsministeriet beloppet av det förskott som behövs för följande månad. Ministeriet betalar förskottet till Folkpensionsanstalten månatligen. 

Mer information:

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163 004