Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser i Kymmenedalen och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt fr.o.m. den 7 maj

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.59
Pressmeddelande 123/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 7 maj kl. 00.

Statsrådet ser varje vecka över begränsningarna av förplägnadsrörelser utifrån det regionala epidemiläget. I de områden som befinner sig på basnivån har begränsningarna varit lindrigare än i de värst drabbade områdena. Genom den nu antagna ändringen av förordningen lindras begränsningarna i landskapet Kymmenedalen samt i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt. I de övriga områdena ändras begränsningarna inte.

Statsrådet förordade genom sitt principbeslut av den 6 maj 2021 att användningen av de riksomfattande åtgärdsnivåerna (nivåerna 1 –3) slopas. Efter statsrådets förordande går social- och hälsovårdsministeriet igenom de frågor som ändringen förutsätter med regionerna och fattar det egentliga beslutet om att frångå åtgärdsnivåerna. Efter beslutet granskar statsrådet också restaurangbegränsningarna som helhet.

Begränsningar för förplägnadsrörelser i landskapen Åland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Lappland, Kajanaland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland och Södra Savolax fr.o.m. den 7 maj

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 
Serveringen av alkohol upphör klockan 22.00, och förplägnadsrörelserna får hålla öppet för restaurangkunder klockan 05.00–23.00.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus. (Begränsningar av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.)

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i landskapen Egentliga Tavastland och Kymmenedalen fr.o.m. den 7 maj

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. I de övriga restaurangerna får man använda hälften av kundplatserna inomhus.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol till klockan 18.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00–19.00. Övriga restauranger får servera alkohol till klockan 19.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00–20.00.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen  fr.o.m. den 7 maj

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda hälften av kundplatserna inomhus.

Alkohol får serveras klockan 07.00–17.00. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får hålla öppet klockan 05.00–18.00. Övriga restauranger får hålla öppet för kunder klockan 05.00–19.00.

Även i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen