Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser – begränsningarna i Satakunta och Rovaniemi lindras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2021 15.38
Pressmeddelande 245

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. I Satakunta införs begränsningar för accelerationsfasen och i Rovaniemi stad begränsningar på basnivån.

Förordningen träder i kraft måndagen den 6 september 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 6 september: Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Södra Karelen, Österbotten och Södra Österbotten.

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningarna för accelerationsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 6 september: Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Södra Savolax och Satakunta. 

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.

Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna för basnivån gäller för landskapet Åland och landskapet Lappland från och med den 6 september

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341, [email protected]
Regionförvaltningsverken svarar på frågor som gäller det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom 5.9.2021 
Motiveringspromemoria 5.9.2021 (på finska)
 

Tillbaka till toppen