Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i arbetarskyddslagen föreslås för att minska belastningen som beror på resande och nattarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
6.5.2021 13.46 | Publicerad på svenska 6.5.2021 kl. 15.10
Pressmeddelande 124/2021

I propositionen föreslås ändringar i arbetarskyddslagen. Ändringarna gäller arbetsrelaterat resande som sker utanför arbetstiden och nattarbete. Syftet med propositionen är att minska den skadliga belastning och de olägenheter för hälsan som resande som sker utanför arbetstiden och nattarbete medför.

Den föreslagna ändringen styr arbetsgivarna med fastare grepp än tidigare till att utreda och bedöma risker proaktivt, heltäckande och systematiskt, samt att beakta arbetstagarens personliga förutsättningar. Det centrala är att identifiera och bedöma de risker som resande utanför arbetstiden och nattarbete medför och att förebygga olägenheterna för hälsan.

Bestämmelsen om utredning och bedömning av risker i arbetet, som också för närvarande är arbetsgivarens skyldighet, ska preciseras. Arbetsgivaren ska också i nuläget reda ut och identifiera de olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena samt, om olägenheterna och riskerna inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

I ändringen läggs arbetsrelaterat resande utanför arbetstiden till de omständigheter som ska beaktas när man reder ut och bedömer riskerna i arbetet.

Ändringen som gäller nattarbete gäller situationer där det inte är möjligt att låta en enskild arbetstagare byta arbetsuppgifter eller byta till dagarbete trots den hälsorisk som nattarbetet medför för arbetstagarens hälsa. För arbetsgivaren föreslås en skyldighet att reda ut genom vilka andra åtgärder belastningen i arbetet kan minskas i dessa situationer.

Lagändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2021.

Ytterligare information:

Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3495

Tillbaka till toppen