Hoppa till innehåll
Media

Alko får nytt förvaltningsråd fram till utgången av 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.44
Pressmeddelande 211/2015

Alkon hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii vuoden 2016 alusta lukien kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (perus) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp). Hallintoneuvoston toimikausi ulottuu vuoden 2019 loppuun saakka. Hallitus nimesi Alkon uuden hallintoneuvoston 10. joulukuuta eduskuntaryhmien puheenjohtajien neuvottelujen perusteella.

Riksdagsledamot Vesa-Matti Saarakkala (sannf) kommer att vara ordförande för Alkos förvaltningsråd och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) vice ordförande från och med ingången av 2016. Förvaltningsrådets mandatperiod löper ut vid utgången av 2019. Regeringen utsåg Alkos nya förvaltningsråd den 10 december på basis av förhandlingar som riksdagsgruppernas ordföranden fört.

De övriga medlemmarna i förvaltningsrådet är riksdagsledamöterna Antti Kaikkonen (cent), Tuomo Puumala (cent), Ulla Parviainen (cent), Sari Sarkomaa (saml), Pauli Kiuru (saml), Susanna Huovinen (sd), Tuula Haatainen (sd), Aino-Kaisa Pekonen (vf) och Päivi Räsänen (kd) samt transportföretagaren Osmo Kokko (sannf).

Ytterligare information

Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 312, [email protected]

Tillbaka till toppen