Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmandet av årsinkomsten för den som tidigare har varit verksam som företagare ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
2.11.2017 13.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Beräkningssättet för årsarbetsinkomsten ska ändras så att man i årsarbetsinkomsten för en arbetstagare som tidigare har varit verksam som företagare ska beakta tidigare arbetsinkomster från arbete som företagare. På detta sätt förhindras årsarbetsinkomsten att blir oskäligt låg i fall där inkomster från det nya arbetet inte ännu kan användas som grund för ersättning för inkomstbortfall.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändringar av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar till riksdagen den 2 november. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Om en arbetstagare som tidigare har varit verksam som företagare drabbas av ett olycksfall ska man beakta dennes arbetsförtjänster som företagare under de tre kalenderår som föregått skadefallet då ersättning beräknas. En förutsättning är då att den skadade varit försäkrad med företagarens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Som arbetsinkomst används arbetsinkomsten som avses i lagen om pension för företagare, eller årsarbetsinkomsten som fastställts enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Ändringen gäller endast en skadad som vid tidpunkten för skadan inte längre är försäkrad som företagare. Om personen vid tidpunkten för skadan utöver i arbete i ett anställningsförhållande är försäkrad som företagare beaktas inkomsterna för arbetet som företagare enligt gällande lag i årsarbetsinkomsten.

Ytterligare information

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163 125, [email protected]

Tillbaka till toppen