Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
55 500 nya coronavirusfall i Finland på en vecka, belastningen på den specialiserade sjukvården fortsatt hög, vaccinationstäckningen för tredje dosen ökar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 10.00 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 15.08
Pressmeddelande 15/2022

Under vecka 2 rapporterades det i Finland nästan 55 500 nya coronavirusfall jämfört med cirka 57 400 nya fall den föregående veckan. Belastningen på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården är fortsättningsvis hög. Också belastningen på bäddavdelningarna inom primärvården ökar snabbt. Vaccinerna ger ett bra skydd mot allvarlig coronavirussjukdom, och det är särskilt viktigt för personer som fyllt 60 år och för riskgrupperna att ta den tredje vaccindosen.

Under de senaste två kalenderveckorna (3–16.1.2022) rapporterades 2030 nya smittfall per 100 000 invånare. Under de två föregående veckorna rapporterades 1190 smittfall per 100 000 invånare. Antalet nya smittfall har således nästan fördubblats jämfört med december. Den 12 januari 2022 uppskattades det effektiva reproduktionstalet vara 1,05–1,2 (sannolikhetsintervallet 90 procent), dvs. detsamma som förra veckan. 

Den 19 januari vårdades sammanlagt 360 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården jämfört med 372 patienter den 12 januari. Sammanlagt 64 patienter vårdades inom intensivvården den 19 januari, medan antalet uppgick till sammanlagt 61 patienter för en vecka sedan. Under vecka 2 togs det in sammanlagt 60 nya covid-19-patienter till intensivvårdsavdelningar jämfört med 36–60 per vecka under de föregående fyra veckorna. Uppskattningsvis 20 procent av alla coronapatienter som får specialiserad sjukvård är på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. Denna andel var 17 procent för coronapatienterna som får intensivvård.

Totalt 1 762 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 19 januari 2022. Under de senaste fjorton dygnen (6–19.1.2022) har det rapporterats sammanlagt 138 dödsfall, varav 87 procent har gällt personer över 70 år.

Fram till den 19 januari 2022 har smittor orsakade av coronavirusvarianten omikron säkerställts genom sekvensering inom alla sjukvårdsdistrikt, sammanlagt 784 smittor. Coronavirusvarianten omikron håller på att bli eller har blivit det dominerande viruset i de flesta områden. Många smittor konstateras fortfarande bland vaccinerade personer, men antalet vaccinerade som vårdas på sjukhus har inte ökat i samma utsträckning. 

Fram till den 19 januari 2022 har 86,5 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 83,6 procent åtminstone två vaccindoser och 44,7 procent tre vaccindoser. Under den senaste veckan (13–19.1) har vaccinationstäckningen för tredje dosen ökat med uppskattningsvis 9,2 procentenheter. Den tredje vaccindosen rekommenderas särskilt till personer som fyllt 60 år och till de som hör till riskgrupper. 

Under tiden september-december har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 14 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 27 gånger oftare.

Det tas fortfarande ett stort antal coronatester, och de positiva testresultaten har ökat. Under vecka 2 togs det cirka 173 000 tester, och 32 procent av alla testresultat var positiva. Den föregående veckan var andelen positiva testresultat 29 procent.

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls fortfarande i hela Finland.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på sin rapporteringssida


Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]                             Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen