Hoppa till innehåll
Media

Arbetsminister Harakka: En preciserad lägesbild av sysselsättningen och beredning av konsekvensanalyser påskyndar främjandet av sysselsättningen

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.10.2019 13.23 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 10.07
Pressmeddelande
Timo Harakka

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen sammanträdde för fjärde gången den 11 oktober 2019.

– Skapandet av en ännu bättre gemensam lägesbild av sysselsättningen och beredningen av konsekvensbedömningar påskyndar de sysselsättningsfrämjande åtgärderna i en ännu mer verkningsfull riktning, kommenterar arbetsminister Timo Harakka behållningen av mötet för ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.

Ministerarbetsgruppen gick igenom de sysselsättningsfrämjande åtgärder som beslutats vid budgetmanglingen och behandlade situationen för konsekvensbedömningarna av åtgärderna. Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet utarbetar för närvarande en bedömning av sysselsättningseffekterna för varje åtgärd. Ministerarbetsgruppen lyssnade även på ett föredrag om näringspolitikens effekter på sysselsättningen.

Arbetet framskrider så att regeringen vid sin aftonskola i januari 2020 får en bedömning av hur arbetet framskridit i de arbetsgrupper på trepartsbasis som lyder under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Samtidigt fastställs den fortsatta beredningen i förhållande till vårens ramförhandlingar då senast även åtgärdernas sysselsättningseffekter har bedömts.

Lägesbild av sysselsättningen: effekten av åtgärderna syns ofta först på lång sikt

Effekterna av politiska åtgärder som främjar sysselsättningen är inte oberoende av konjunkturen. Den ekonomiska tillväxten i Finland begränsas av både inbromsningen av den globala tillväxten och begränsningar i arbetskraftsutbudet. Det är viktigt att beakta långtidsperspektivet i de strukturella reformerna inom sysselsättningspolitiken.

– De långsiktiga utmaningarna med arbetskraftsutbudet blir tyvärr inte lättare, berättar minister Harakka.

– Vi har identifierat att vi har verktyg för att på kort, medellång och lång sikt kunna främja sysselsättningen. Vi åstadkommer snabba effekter genom att  till exempel arbetstillståndsprocessen görs smidigare och lönesubventionen reformeras. Åtgärder som gäller till exempel kompetensutveckling och sysselsättningen för partiellt arbetsföra inverkar däremot på längre sikt, säger ministern.

Följande större beslut i ram- och budgetförhandlingarna

– Vi ska nu målmedvetet börja arbeta för de åtgärder som man beslutade att göra i budgetförhandlingarna. Följande beslut finns i vårens ramförhandlingar och höstens budgetförhandlingar, säger minister Harakka.

Regeringen siktar på en sysselsättningsgrad på 75 procent och att öka antalet sysselsatta med minst 60 000 personer före utgången av 2023. Hösten 2020 ska regeringen kunna presentera åtgärder som motsvarar 30 000 nya jobb.

Ytterligare upplysningar:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496


 

Tillbaka till toppen