Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Tuula Haatainen och Hanna Sarkkinen träffar EU:s kommissionär Nicolas Schmit med ansvar för sysselsättning och sociala frågor i Helsingfors den 6–7 oktober

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2022 15.29
Pressmeddelande
Kasvokuvissa komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Temat för mötet mellan minister Sarkkinen och kommissionär Schmit är bland annat minskning av fattigdomen, främjande av den psykiska hälsan och minimiutkomst. Minister Haatainen och kommissionär Schmit diskuterar aktuella teman som gäller arbetslivet, såsom plattformsekonomi och dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Att minska fattigdom och utslagning är ett av målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. EU strävar efter att minska fattigdomen för 15 miljoner människor fram till 2030.

”Finlands mål är att minska antalet personer med risk för fattigdom och utslagning med 100 000 före 2030. Målet är att en tredjedel av dessa ska vara barn. För detta ändamål har social- och hälsovårdsministeriet utarbetat en handlingsplan som snart kommer att publiceras. I den ägnas särskild uppmärksamhet åt att minska fattigdomen bland barnfamiljer och pensionärer”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Minister Sarkkinen och kommissionär Schmit träffas den 6 oktober. De besöker också Y-säätiö och träffar representanter för social- och hälsoorganisationerna. 

Arbetsministerns möte fokuserar på arbetstagarnas ställning

På senare tid har EU behandlat ett antal initiativ som syftar till att förbättra arbetstagarnas ställning i hela unionen. Vid mötet mellan Haatainen och Schmit diskuteras särskilt det direktiv som kommissionen föreslår och som syftar till att förbättra arbetsvillkoren och rättigheterna för de personer som arbetar via digitala plattformar.

Dessutom diskuteras bland annat främjande av social dialog mellan arbetsmarknadens parter och lösningar på bristen på kompetent arbetskraft. 

”Finland stöder EU:s mål att skapa ett rättvisare arbetsliv. Dessa är viktiga teman för Finland som vi har främjat under hela regeringsperioden”, säger Tuula Haatainen.

Haatainen och Schmit träffas den 7 oktober och besöker också Helsingfors handlednings- och servicepunkt Navigatorn. Vid Finlands 70 Navigatorer får unga under 30 år information och service bland annat i frågor som gäller studier och jobbsökning.

Mer information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 047 353
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 450 9077
Juuli Hakulinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 651

Tillbaka till toppen