Hoppa till innehåll
Media

EU:s arbets- och socialministrar diskuterar konsekvenserna av coronavirusepidemin för sysselsättningen och befolkningen

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2020 8.46 | Publicerad på svenska 5.5.2020 kl. 15.54
Pressmeddelande
Foto: EU

Arbetsminister Tuula Haatainen och social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen deltar den 5 maj 2020 i en videokonferens vars huvudtema är EU:s strategi för en återhämtning från coronavirusepidemin. Ministrarna koncentrerar sig på hur strategin kan stödjas genom åtgärder inom arbets- och socialsektorerna.

EU-ländernas arbets- och socialministrar samlas till en inofficiell videokonferens på inbjudan av ordförandestaten Kroatien. Finland var ett av de medlemsländer som bad om att mötet skulle ordnas. Finland anser det viktigt att medlemsländerna samordnar sina åtgärder för att komma ur krisen.

Vid konferensen berättar ministrarna om de nationella åtgärder som vidtagits i syfte att bekämpa de negativa konsekvenser som coronaviruset har medfört för ekonomin, arbetsmarknaden och människorna. Därutöver framför de sina synpunkter på de åtgärder på EU-nivå som stöder återhämtningen från krisen. I sina anföranden ämnar Finlands ministrar betona ett tillvägagångssätt som beaktar både människors välfärd och kompetens.

– Det är ytterst viktigt för oss att bekämpa utslagning från arbetsmarknaden och upprätthålla medborgarnas förtroende för framtiden i detta svåra läge, säger arbetsminister Haatainen.

– En välfärdsekonomi ska ha en viktig roll när EU:s återhämtningsstrategi utarbetas. Särskild vikt ska fästas vid grupper i utsatt ställning och förebyggande av fattigdom. EU behöver också en strategi för psykisk hälsa, säger social- och hälsovårdsminister Pekonen.

Ytterligare upplysningar:

Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 131
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 425

Tillbaka till toppen