Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland skickar materialhjälp till Nepal för hantering av det svåra coronaläget

InrikesministerietSocial- och hälsovårdsministerietUtrikesministeriet
26.5.2021 17.35
Pressmeddelande 62/2021
Materialhjälp.

Finland skickar materialhjälp till Nepal via EU:s civilskyddsmekanism på grund av det svåra covid-19-läget i landet. Finlands materialhjälp består av munskydd, visir, skyddshandskar och skyddsrockar.

De nepalesiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från EU-länderna eftersom covid-19-läget snabbt har försämrats i landet. Nepal är Finlands långvariga partnerland när det gäller utvecklingssamarbete.

Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. Europeiska kommissionen samordnar biståndet och stöder de medlemsstater som sänder bistånd när det gäller transportkostnaderna och att ordna logistiken.

Inrikesministeriet har samarbetat i frågan med utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen. Största delen av det material som skickas kommer från statens säkerhetsupplag, som Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller. Material har också donerats av Oy Medifon Ab, Logonet Oy, Mediwear Ltd samt Röntgentekno Oy och deras samarbetspartner Fiberone Oy. 

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, [email protected]
Liisa Folkersma, ansvarig tjänsteman, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 8559
Jaakko Pekki, direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn +358 29 505 1015, [email protected]

Tillbaka till toppen