Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministerierna gick igenom grundlagsutskottets social- och hälsovårdsutlåtanden bekanta dig med sammanfattningen 2014–1019

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
4.4.2019 10.53
Pressmeddelande

Ministeriernas tjänstemän har analyserat grundlagsutskottets utlåtanden där utskottet utstakade förnyandet av social- och hälsovårdsstrukturen samt ärenden som reformen förutsätter.

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har sammanfattat ministeriernas analyser av grundlagsutskottets fem senaste utlåtanden om social- och hälsovården. Utlåtandena är från åren 20142019.

Grundlagsutskottets utlåtanden ställer för sin del särskilda villkor för förnyandet av social- och hälsovårdsstrukturerna, koncentreringen av statens regionförvaltning, bevakningen av det allmänna intresset och laglighetsövervakningen i miljöfrågor samt för den lagstiftningshelhet som krävs för genomförandet av strukturella reformer.

Utskottets utlåtanden har analyserats förutom av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet även av miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet samt justitieministeriet.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, FM, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi
Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, SHM, tfn 02951 63338, kirsi.varhila(at)stm.fi
Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, FM, tfn 0295 530 494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi

Tillbaka till toppen