Hoppa till innehåll
Media

Kommunikationen en betydande konkurrenskraftsfaktor för landskapen – kommunikationsrekommendation utgiven

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2018 11.12 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 13.45
Pressmeddelande

Kommunikationsrekommendationen betjänar de nya landskap som grundas i samband med landskaps- och vårdreformen.

Riksdagen behandlar som bäst lagarna som gäller landskaps- och vårdreformen. En rekommendation om organiseringen av och resurserna för kommunikation är nödvändig redan nu, eftersom landskapen håller på att planera sin kommande koncernstruktur. Rekommendationen ska ligga till grund för planeringen av landskapens kommunikationsfunktion.

Effektiv kommunikation är en nyckelfaktor som bidrar till landskapets konkurrenskraft och livskraft. Den snabba förändringen inom kommunikations- och medieomgivningen och de ständigt ökande kraven förutsätter satsningar i kommunikation och planering från landskapens sida.

Rekommendationen betonar kommunikationens interaktivitet. Interaktiv kommunikation kan stödja demokratins funktion och medborgarnas delaktighet. Invånarnas jämställdhet tryggas med hjälp av begriplig och mångsidig kommunikation som sker i rätt tid. Kommunikationen ska vara tydlig och informationen ska finnas tillgänglig på nationalspråken. Specialgruppers behov ska också tillgodoses.

Kommunikationen ska förses med tillräckliga resurser

Rekommendationen betonar kommunikationens roll som kritisk framgångsfaktor för landskapet. Kommunikationen är strategisk verksamhet som leds, planeras, utvecklas och utvärderas systematiskt. kommunikationen ska förses med tillräckliga resurser.

– Kommunikatörerna i landskapen har varit oroade över kommunikationsresurserna. Landskapet ska nå flera slags målgrupper: invånare, serviceanvändare, anställda, beslutsfattare, företag och media. Detta förutsätter ändamålsenliga resurser, konstaterar Thomas Sund, ordföranden för landskaps- och vårdreformens riksomfattande kommunikationsgrupp.

Rekommendationen har beretts i samarbete av landskaps- och vårdreformens riksomfattande kommunikationsgrupp samt landskapens kommunikationsnätverk.

Rekommendation om organiseringen av och resurserna för landskapens kommunikation (pdf)

Ytterligare information:

Thomas Sund, ordförande för den riksomfattande kommunikationsgruppen för landskaps- och vårdreformen, kommunikationschef, finansministeriet, tfn 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Eeva Mäntymäki, ordförande för landskapens kommunikationsnätverk, kommunikationschef, Kajanalands förbund, tfn 044 7974 004, eeva.mantymaki(at)kainuu.fi

Tillbaka till toppen