Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen som bereder metoder för främjandet av sysselsättningen bland äldre lämnade sin slutrapport

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2019 13.56
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet inrättade i enlighet med regeringens beslut en arbetsgrupp som beredde metoder för främjandet av sysselsättningen bland äldre. Arbetsgruppen granskade arbets-, utbildnings- och pensionslagstiftningen samt lagstiftningen om social trygghet.

Arbetsgruppen hade till uppgift att lägga fram sådana förslag till sätt att främja sysselsättningen bland äldre som dels främjar möjligheten att stanna kvar i arbetslivet, dels främjar arbetslösas möjlighet att få nytt arbete.

Mandatet för arbetsgruppen, som inledde sitt arbete i maj 2018, upphörde den 28 februari 2019. Arbetsgruppens ordförande var statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet och vice ordförande kanslichef Päivi Sillanaukee från social- och hälsovårdsministeriet. Utöver ministerietjänstemän deltog företrädare för arbetsmarknadsorganisationer i arbetsgruppens arbete.

Rapporten (på finska)

Ytterligare information:

Outi Antila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 164, outi.antila(snabel-a)stm.fi

Tuulia Hakola-Uusitalo, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 382, tuulia.hakola-uusitalo(snabel-a)vm.fi

Tillbaka till toppen