Hoppa till innehåll
Media

Forskargruppen föreslår att man utvidgar försöket med basinkomst

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.12.2016 13.32 | Publicerad på svenska 16.12.2016 kl. 13.38
Pressmeddelande 556/2016

Den forskargrupp som utredde försöket med basinkomst föreslår att genomförandet av försöket ska uppdelas i faser. Detta är enligt gruppen det mest tillförlitliga sättet att nå fram med informationen om basinkomsten. På det sättet kan man också utveckla försökssituationerna och producera information i syfte att utveckla den finländska sociala tryggheten så att den tillgodoser framtidens behov.

Forskargruppen för försöket med basinkomst överlämnade sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila den 16 december. Eftersom förfaringssättet för genomförandet av det försök med basinkomst som ska inledas i januari 2017 redan utretts, behandlas detta inte längre i forskargruppens slutrapport. I den lägesrapport som forskargruppen gav i mars 2016 kartlade man olika basinkomstmodeller och försökssituationer och bedömde deras konsekvenser och kostnader.  Gruppen fokuserar i sin slutrapport på att presentera olika alternativ för genomförande av fortsatta utredningar.

Vid genomförandet av försöket måste man alltid kompromissa. Den gällande lagstiftningen tillåter inte många friheter om syftet med försöket är att påverka människors liv i betydande grad. Utöver ändringarna av lagstiftningen har dessutom budgeten för försöket en avgörande betydelse. Således borde man för fortsatta försök med basinkomst reservera en tillräcklig budget. Forskargruppen rekommenderar en serie av försök, där olika basinkomstmodeller med anknytande olika skattemodeller utprovas på en större målgrupp.

Målet är att den sociala tryggheten ska sporra till arbete

Ett av målen för statsminister Juha Sipiläs regering är att främja försökskulturen. Försöket med basinkomst är ett av regeringens sex försök. Syftet med försöket med basinkomst är att bedöma om det kan bidra till att reformera den sociala tryggheten så att särskilt de bidragsfällor som förhindrar arbete minskar. 

Försöket med basinkomst är redan som sådant ett stort steg, men forskargruppen önskar att man parallellt med detta i framtiden även genomför försök på fältet som ger svar på andra viktiga frågor av samhällelig betydelse. På så sätt kan vi förbättra samhället med grund i sådan kunskap som bygger på starkare bevisning.

Slutrapport (på finska)

Bakgrund

Utredningen om alternativen för genomförandet av försöket med basinkomst gjordes av Fpa, Statens ekonomiska forskningscentral, universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Östra Finland och Åbo samt Sitra, tankesmedjan Tänk och ett konsortium av företagare i Finland som även innefattar Kommunförbundet.  Projektet var en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2015.

Mera information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Professor Olli Kangas, direktör för samhällsrelationer, Fpa, tfn 0400 261158, fö[email protected],

Finansråd Timo A. Tanninen, tfn 0295 163 572, [email protected]

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, forn[email protected]

Tillbaka till toppen