Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista

Sosiaali- ja terveysministeriöValtioneuvoston viestintäosasto
16.12.2016 13.32
Tiedote 556/2016

Perustulokokeilua selvittänyt tutkimusryhmä esittää perustulokokeilun toteuttamista useammassa vaiheessa. Ryhmän mukaan tämä on luotettavin tapa lisätä tietoa perustulosta. Näin on myös mahdollista kehittää koeasetelmia ja tuottaa tietoa suomalaisen sosiaaliturvan kehittämiseksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Perustulokokeilua selvittänyt tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa 16. joulukuuta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Tutkimusryhmä ei enää määrittele loppuraportissaan tammikuussa 2017 alkavan perustulokokeilun toteuttamistapaa, sillä tämän kokeilun koeasetelma on jo tehty. Maaliskuussa 2016 antamassaan väliraportissa tutkimusryhmä selvitti erilaisia perustulomalleja ja koeasetelmia sekä ennakoi niiden vaikutuksia ja kustannuksia. Ryhmä keskittyy loppuraportissaan esittelemään jatkotutkimusten toteuttamisvaihtoehtoja.

Lopullinen koeasetelma on aina kompromissien tulos. Olemassa oleva lainsäädäntö sallii varsin vähän vapauksia, jos kokeilussa pyritään vaikuttamaan merkittävällä tavalla ihmisten elämään. Lainsäädäntömuutosten ohella kokeilubudjetilla on myös ratkaiseva merkitys. Perustulon jatkokokeiluun tulisikin varata riittävän suuri budjetti. Tutkijaryhmä suosittaa kokeiluiden sarjaa, jossa laajemmalle koejoukolle kokeiltaisiin erilaisia perustulomalleja ja niihin soviteltuja erilaisia veromalleja.

Tavoitteena parantaa sosiaaliturvan kannustavuutta

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoite on edistää kokeilukulttuurin käyttöönottoa. Perustulokokeilu on yksi hallituksen kuudesta kokeilusta. Perustulokokeilun tavoitteena on arvioida, voidaanko sen avulla uudistaa sosiaaliturvaa niin, että erityisesti työn tekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenevät.

Perustulokokeilu on merkittävä askel jo itsessään, mutta tutkimusryhmä toivoo että tämän rinnalle syntyisi myös sarja muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden kysymysten tiimoilta tehtyjä kenttäkokeita. Näin voisimme uudistaa yhteiskuntaa aiempaa vahvempaan tiedolliseen näyttöön perustuen.

Loppuraportti

Taustaksi

Selvityksen perustulokokeilun toteuttamisen vaihtoehdoista laativat Kelan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen, Sitran, ajatushautomo Tänkin sekä Suomen yrittäjien muodostama konsortio, jonka toimintaan osallistui myös Kuntaliitto. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:

yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas, Kela p. 0400 261158, [email protected],

finanssineuvos Timo A. Tanninen p. 0295 163 572, [email protected]

johtaja Liisa Siika-aho p. 0295 163 085, [email protected]

Sivun alkuun