Hoppa till innehåll
Media

Statsminister Marin och flera andra ministrar deltar i nordiska möten

finansministerietförsvarsministerietinrikesministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 13.34
Pressmeddelande 666/2020

Statsminister Sanna Marin deltar i tre videokonferenser med de nordiska statsministrarna den 27 och den 28 oktober. Också flera andra finländska ministrar deltar i digitala möten under den vecka då Nordiska rådets session hålls under normala år. Avsikten var att hålla årets session i Reykjavik, men planen slopades på grund av coronapandemin.

Tisdagen den 27 oktober ska statsminister Marin presentera Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021 för Nordiska rådets presidium och de övriga statsministrarna. Vid mötet diskuteras också samhällssäkerhet. Senare samma dag samlas Nordiska rådet, de nordiska statsministrarna och FN:s generalsekreterare António Guterres för att diskutera coronapandemins effekter ur ett globalt och nordiskt perspektiv. Mötet sänds direkt på webbplatsen norden.org kl. 19 finsk tid. Onsdagen den 28 oktober kommer statsministrarna att ha ett videomöte med regeringsledarna från de självstyrande områdena, det vill säga Färöarna, Grönland och Åland. Huvudtemat för mötet är hållbar återhämtning och gröna investeringar.

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas gemensamma videokonferens och i samarbetsministrarnas möte med Nordiska rådets presidium tisdagen den 27 oktober. Vid det senare mötet presenterar minister Blomqvist bland annat Nordiska ministerrådets budget för 2021.

Inrikesminister Maria Ohisalo deltar i ett möte mellan Nordiska rådets presidium och ministrarna med ansvar för civil beredskap och övrig beredskap onsdagen den 28 oktober. På mötets agenda står en dialog om rekommendationerna i Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet.

Försvarsminister Antti Kaikkonen deltar i ett möte mellan Nordiska rådets presidium och försvarsministrarna onsdagen den 28 oktober. På agendan står bland annat en översikt över verksamheten i Nordefco.

Onsdagen den 28 oktober deltar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i de nordiska miljöministrarnas möte.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko deltar i de nordiska kulturministrarnas möte onsdagen den 28 oktober. Vid mötet ska ministrarna fatta beslut om det nordiska samarbetsprogrammet för kultur 2021–2024.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i de nordiska utvecklingsministrarnas möte onsdagen den 28 oktober, och finansminister Matti Vanhanen i de nordiska finansministrarnas möte torsdagen den 29 oktober.

Nordiska rådets litteraturpris, barn- och ungdomslitteraturpris, musikpris, filmpris och miljöpris delas ut vid en digital prisgala tisdagen den 27 oktober kl. 22.05 finsk tid. Galan kan följas på webbplatsen norden.org.

Veckans möten kan följas i sociala medier under hashtaggarna #nrpol #nrsession #norden2020 och #norden2021.

Ytterligare information:

Statsministern: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Ministern för nordiskt samarbete: Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, och Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 351 781

Inrikesministern: Sameli Sivonen, specialmedarbetare, tfn 050 406 6855, och Marja Avonius, sakkunnig, tfn 0295 488 668

Försvarsministern: Anton Staffans, specialsakkunnig, tfn 0295 140 053

Miljö- och klimatministern: Antti Heikkinen, specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, och Kaarina Saramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 362

Forsknings- och kulturministern: Markus Ylimaa, specialmedarbetare, tfn 050 374 8192, och Sini Keinonen, kulturråd, tfn 0295 330 145

Utvecklings- och utrikeshandelsministern: Kirsi Airio, specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, och Katja Ahlfors, ambassadråd, tfn 0295 350 191

Finansministern: Minna Aaltonen, finansråd, tfn 0295 530 325, och Kristina Sarjo, finansråd, tfn 0295 530 056

Annika Saarikko Antti Kaikkonen Krista Mikkonen Maria Ohisalo Sanna Marin Thomas Blomqvist Ville Skinnari
Tillbaka till toppen