Hoppa till innehåll
Media

Regeringen diskuterade uppdateringen av covid-19-testningsstrategin

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.2.2021 19.41 | Publicerad på svenska 11.2.2021 kl. 10.17
Pressmeddelande 79/2020

Vid sin överläggning den 10 februari diskuterade regeringen uppdateringen av målen och åtgärderna i testningsstrategin för covid-19. Testningsstrategin utarbetades ursprungligen våren 2020 och uppdaterades senast i augusti 2020.

Målet är att nya smittfall, smittkedjor och virusmutationer ska kunna identifieras snabbare än för närvarande. Då är det möjligt att på ett effektivare sätt förhindra smittspridning genom begränsningar och karantäner.

Uppdaterade mål och åtgärder för testningen

Man ska fortfarande kunna testa sig inom ett dygn, och testresultatet ska bli klart inom ett dygn. Den instans som sköter spårningsarbetet bör meddelas om ett positivt testresultat så fort som möjligt, för att göra det lättare att snabbt hitta dem som exponerats och försätta dem i karantän.

Alla de remisser till coronatester som utfärdats enligt de enhetliga kriterierna ska godkännas att utföras och betalas av den offentliga hälso- och sjukvården. Testningskapaciteten utökas vid behov genom regionala samarbetsavtal med privata tjänsteproducenter och genom statlig finansiering. 

Det ska finnas tillräckligt många olika provtagningssätt och provtagningsställen, och det ska vara lätt att gå och testa sig. Om det verkar som att människorna inte söker sig till testningstjänsterna i tillräcklig utsträckning ska det ordnas flyttbara eller särskilda testningsställen med låg tröskel för de regioner eller befolkningsgrupper där antalet smittfall är stort. Snabbtest ska utnyttjas i allt högre grad då det är möjligt.

Uppdatering av kriterierna för att få testa sig

Testningskapaciteten inriktas i första hand på testning av personer som har symtom, men även symtomfria personer ska testas när det bedöms vara ändamålsenligt.

Sjukdomsfall orsakade av en eventuell muterad virusstam ska undersökas och smittkedjorna utredas utan dröjsmål. Alla som anländer eller återvänder till Finland från utlandet hänvisas till test vid gränsövergångsställena i enlighet med särskilda verksamhetsmodeller.

Ytterligare information: Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen