Hoppa till innehåll
Media

Regeringen diskuterade beredningen av ett vaccinationsintyg och ändringarna i handlingsplanen för hybridstrategin

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.2.2021 20.52 | Publicerad på svenska 17.2.2021 kl. 11.23
Pressmeddelande 92/2021
Statsminister Sanna Marin i regerings förhandlingar 16.2.2021

Vid sin överläggning den 16 februari fick regeringen en översikt över beredningen av en ny uppdatering av handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin. Handlingsplanen uppdateras eftersom de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter mer detaljerade anvisningar än tidigare. Regeringen beslutar om uppdateringarna senare.

Dessutom fick regeringen en redogörelse för det aktuella beredningsskedet i fråga om införandet av ett digitalt vaccinationsintyg. Vaccinationsintyget genomförs så att det är en del av tjänsten Mina Kanta-sidor. Intyget kunde vara exempelvis en streckkod eller en QR-kod som man kan öppna med telefonen och som också kan skrivas ut på papper. Den preliminära uppskattningen av kostnaderna för det digitala vaccinationsintyget uppgår till 3,5 miljoner euro. Avsikten är att det digitala vaccinationsintyget ska färdigställas före utgången av april.

Regeringen tog också del av en epidemiologisk lägesrapport. Det aktuella epidemiläget i Finland bedöms vara tudelat, och läget i olika områden ändras snabbt i olika riktningar. På många orter har man lyckats väl med att bekämpa epidemin, och på riksnivå är läget relativt stabilt med tanke på antalet sjukdomsfall och incidensen. På flera orter har emellertid också rapporterats fall av massexponering, som har lett till omfattande smittkedjor. Det finns fortfarande en risk att läget plötsligt försämras i hela landet, särskilt då risken att virusvarianter sprids bland befolkningen är betydande. Även om epidemin pågår fortfarande och det måste finnas beredskap att skärpa restriktionerna vid behov, gäller det samtidigt att skapa utsikter till möjligheter att ta sig ur epidemin och öppna upp samhället på ett så tryggt sätt som möjligt.

Ytterligare information: Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected], Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected], och Minna Saario, direktör (vaccinationsintyg), [email protected], social- och hälsovårdsministeriet
 

Tillbaka till toppen