Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En parlamentarisk uppföljningsgrupp tillsattes för den totalreform som rör grundskydd och aktivitet

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
16.11.2017 13.32 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 16.38
Pressmeddelande 523/2017

Statsrådet tillsatte torsdagen den 16 november en parlamentarisk uppföljningsgrupp för den totalreform som rör grundskydd och aktivitet. Projektet TOIMI som tillsattes i slutet av september har till uppgift att bereda en totalreform av grundskyddet för att bidra till förbättrad sysselsättning och aktivitet och till mindre ojämlikhet.

Projektet stöder partierna som förbereder sig för riksdagsvalet 2019 och andra politiska aktörer när det gäller att skapa visioner som bidrar till en reform av grundskyddet och aktiviteten. Projektet skapar också ett gemensamt kunskapsunderlag som grund för diskussion.

Den parlamentariska uppföljningsgruppen som nu har tillsatts stöder TOIMI-projektet. Gruppen erbjuder projektet sin expertis och fungerar som en kontaktpunkt mellan projektet och intressentgrupper. Uppföljningsgruppen deltar aktivt i bearbetandet av de modeller och alternativ som bereds i projektet.  Uppföljningsgruppen inleder sitt arbete genast. Mandattiden för både uppföljningsgruppen och projektet går ut den 28 februari 2019.

Till uppföljningsgruppen har inkallats företrädare för partier, för arbetsmarknadens centralorganisationer, för företagare och för de viktigaste social- och hälsoorganisationerna.

Uppföljningsgruppens sammansättning 

Ordförande
Paula Lehtomäki, statssekreterare, statsrådets kansli

Medlemmar 
Hannakaisa Heikkinen, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp
Juhana Vartiainen, riksdagsledamot, Samlingspartiets riksdagsgrupp
Tarja Filatov, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Auvinen, lektor, Blå riksdagsgruppen
Riikka Purra, politisk planerare, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot, Gröna riksdagsgruppen
Anna Kontula, riksdagsledamot, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen
Asmo Maanselkä, partisekreterare, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Sinikka Näätsaari, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Katarina Murto, direktör, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Pekka Piispanen, direktör, Akava
Ilkka Oksala, direktör, Finlands näringsliv
Jorma Palola, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna
Seija Petrow, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk SAMV
Vuokko Piekkala, arbetsmarknadsdirektör, Kyrkans arbetsmarknadsverk
Janne Makkula, arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland
Marja Tallavaara, sakkunnig, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund
Johanna Sipola, direktör, Centralhandelskammaren
Viveca Hagmark, verksamhetsledare, Folkhälsans Förbund
Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa
Juha A. Panzar, verkställande direktör, Garanti-Stiftelsen
Anna Munsterhjelm, generalsekreterare, Finlands Ungdomssamarbete - Allians 
Ulla Nord, verksamhetsledare, Me-säätiö
Teemu Lehtinen, verkställande direktör, Skattebetalarnas Centralförbund

Sekreterare för gruppen är projektchef Liisa Heinämäki från statsrådets kansli.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280 och Liisa Heinämäki, projektchef, tfn 0295 160 436, statsrådets kansli

Mer om ämnet: Pressmeddelande 26.9.2017: Ett reformprojekt som hänför sig till grundskydd och aktivitet inleds

Tillbaka till toppen