Hoppa till innehåll
Media

Regeringen preciserade sina riktlinjer i fråga om antalet personer vid offentliga tillställningar utomhus från och med den 1 juli

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 12.35 | Publicerad på svenska 11.6.2020 kl. 13.16
Pressmeddelande 406

Regeringen har preciserat sina riktlinjer i fråga om ordnandet av offentliga tillställningar utomhus från och med den 1 juli. För offentliga tillställningar som ordnas på avgränsade platser utomhus gäller fortfarande begränsningen på 500 personer fram till den 31 juli 2020. Begränsningen får dock överskridas med vissa undantag.

Vid tillställningar utomhus där det finns till exempel flera läktardelar eller där det annars är möjligt att avgränsa olika områden för publiken kan från och med den 1 juli med särskilda arrangemang tillåtas över 500 personer.

Förutsättningen är att alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 500 personer. På samma sätt som i fråga om de begränsningar som trädde i kraft den 1 juni 2020 ska säkerheten i varje avgränsat område tryggas förutom genom god hygien också genom tillräckliga avstånd. Detta förutsätter att antalet personer begränsas.

För att skydda publiken ska det finnas ett tydligt område mellan de åskådarutrymmen som är i bruk. För varje åskådarutrymme ska ordnas en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal.

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar sänder social- och hälsovårdsministeriet regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om genomförande av ovannämnda preciseringar.

När det gäller ordnandet av offentliga tillställningar utomhus och inomhus och offentliga tillställningar i allmänhet från och med den 1 augusti kommer regeringen att dra upp riktlinjer i frågan under vecka 25. Riktlinjerna baserar sig på den epidemiologiska lägesbilden och på effekterna av att restriktionerna avvecklas.

Ytterligare information: Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 182, och Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394

Tillbaka till toppen