Tilastoja vakuutusasioista

Sosiaaliturvatilastoja

Kelan tilastot antavat tietoa Kelan sosiaaliturvan merkityksestä ihmisten ja perheiden toimeentulolle. Kelan tilastoista saa tietoa esimerkiksi seuraavista sosiaalivakuutuksen muodoista:

 • Vanhempainpäiväraha
 • Kelan työttömyysturva
 • Suomen työttömyysturva
 • Pitkäaikaistyöttömien eläketuki
 • Suomen eläkkeet
 • Kelan eläkkeet
 • Suomen kokonaiseläkemenot
 • Sairaanhoitokorvaukset
 • Sairauspäiväraha
 • Lääkkeiden korvausoikeus
 • Korvatut reseptit
 • Työterveyshuolto
 • Kelan kuntoutus

 

Kelasto on Kelan tilastotietokanta. Kelastossa voi tehdä raportteja haluamillaan valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Kelan tilastollinen vuosikirja on kooste Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Tilastojen lisäksi kirja esittelee Kelan hoitama tetuudet, niiden sisällön sekä saamisen edellytykset. Vuosikirjassa on myös selostus etuuksiin vuosien varrella tehdyistä lainmuutoksista.

Eläkejärjestelmää koskevia tilastoja

Eläketurvakeskuksen verkkosivuille on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastoja muun muassa eläkkeensaajista, eläkemenoista ja eläkkeelle siirtymisestä.

Eläketurvakeskuksen sivuilla on tietoa muun muassa seuraavista aihepiireistä:

 • Työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako
 • YEL-vakuutetut
 • Eläkkeensaajat
 • Eläkkeelle siirtyneet
 • Eläkemeno

 

Vakuutustoimintaa koskevia tilastoja

Finanssivalvonta julkaisee vakuutustoimintaan liittyviä tilastoja. Tilastoja on muun muassa seuraavista aiheista:

 • Vakuutusyhtiöt
 • Sijoitukset
 • Eläkevakuutus
 • Henkivakuutus
 • Vahinkovakuutus
 • Työttömyysvakuutus
 • Sairauskassat
 • Vakuutusmeklarit

 

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. Tilastokeskuksen Rahoitus ja vakuutus -tilastoista löytyvät linkit muun muassa Finanssivalvonnan vakuutusasioita koskeviin tilastoihin. Tilastoja löytyy muun muassa luottokannasta, vakuutusyhtiöistä ja luottokorteista.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) julkaisee tilastoja lääkkeiden hinta- ja korvattavuushakemuksien perusteella.

Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla on tilastoja potilasvahinkoilmoituksista ja korvauksista.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tilastoi lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän perusteella korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärää, aiheuttajia ja seurauksia.

Liikennevahinko- ja onnettomuustilastoja

Liikennevakuutuskeskuksen vahinkotilastoihin on koottu tiedot kaikista vakuutusyhtiöiden korvaamista liikennevahingoista.Tutkijalautakuntatilastoissa on tiedot kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista ja niiden taustoista.

Liikenneturvan verkkosivuilla on kuukausittain julkaistavia tieliikenneonnettomuustilastoja. Sivut antavat yleistietoa Suomen liikenneturvallisuustilanteesta ja tieliikenteen uhrien määränkehityksestä
viime vuosina.

Tietoja työeläkevakuutustoiminnasta

Työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö TELA julkaisee tilastotietoja työeläkevakuuttajien toiminnasta.

Julkisen alan henkilöstön eläkeasioita hoitava Keva sekä Valtiokonttori julkaisevat tilastotietoa omasta toiminnastaan.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275