Maailman terveysjärjestö WHO

Maailman terveysjärjestö WHO, World Health Organization, on Suomen terveyspolitiikan kehittämisen ja arvioinnin tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa Suomen osallistumisesta ja linjauksista WHO:ssa.

WHO:n puitteissa on hyväksytty kaksi kansainvälistä sopimusta: kansainvälinen terveyssäännöstö (International Health Regulation, IHR), joka määrittelee WHO:n roolin ja jäsenvaltioiden tehtävät kansainvälisissä terveyshätätilanteissa, sekä kansainvälinen tupakoinnin vastainen puitesopimus (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Suomi on toimeenpannut molemmat.

Asiantuntijayhteistyöhön WHO:ssa osallistuvat

  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
  • Työterveyslaitos
  • Säteilyturvakeskus.

Suomessa toimii 11 WHO:n yhteistyökeskusta sekä useita kansallisia asiantuntijoita ja muita yhteyshenkilöitä ja -tahoja.

Suomi osallistuu aktiivisesti WHO:n keskeisten toimielinten työhön. Suomelle tärkeitä asioita pyritään edistämään paitsi suoraan kahdenvälisesti WHO:n sihteeristön ja eri jäsenmaiden kanssa, myös yhdessä EU- ja pohjoismaiden kanssa. Suomen tärkein yhteistyökumppani on WHO:n Euroopan toimisto Kööpenhaminassa.

Suomi tukee WHO:n toimia sen valitsemilla prioriteettialueilla.

  • terveysturvallisuutta
  • terveysjärjestelmiä
  • kumppanuussuhteita
  • seuranta- ja mittausmenetelmiä.

 

Lisätietoja