Neljäs valtionavustushaku

Suomen kestävän kasvun ohjelman neljäs valtionavustushaku järjestetään ajalla 9.1.2024–15.2.2024.

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustuksia vuosina 2023–2025 toteutettaville alueellisille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille. Nyt avattavalla haulla täydennetään hankkeiden toimenpiteitä Suomen kestävän kasvun pilarissa 4. Rahoitus kohdentuu erityisesti hoidon jatkuvuusmallin edistämiseen, sitä tukeviin digitaalisiin ratkaisuihin sekä hyvinvoinnin monialaisen digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönottoon.

Valtionavustuksina on jaettavissa vuosille 2024–2025 yhteensä noin 16,3 miljoonaa euroa. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.

Haettavana oleva avustus on käytettävissä 1.1.2024–31.12.2025. Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä vain hankehakemuksen valmisteluun.

Hakumateriaalit 

Hakuilmoitus 
Liite 1: Ei merkittävää haittaa arviointilomake 
Liite 2: Hakulomake 
Liite 3: Talousarviolomake 
Liite 4: Hankesuunnitelman mallipohja 
Liite 5: Aiesitoumuslomake 
Liite 6: Hakemusten arviointilomake

Lomakkeet maksatusta varten (lisätään myöhemmin)
 

Infotilaisuuksien aineistot

Ohjemateriaalit

Usein kysytyt kysymykset

Kestävän kasvun ohjelmaan liittyviin kysymyksiin voi etsiä vastausta Usein kysytyistä kysymyksistä.

Yhteyshenkilöt

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa koskeviin kysymyksiin vastaavat sosiaali- ja terveysministeriössä:
Hankepäällikkö Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012 
Asiantuntija Heli Parikka, p. 0295 163 165

Hakua koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

Investointi 1: Tuula Kieseppä, ylilääkäri, 0295 163 745
Investointi 2: Mari Miettinen, erityisasiantuntija, 0295 163 644
Investointi 3: Anna Väinälä, erityisasiantuntija, 0295 163 460
Investointi 4: Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija, 0295 163 295

Sähköpostit ovat muotoa [email protected].