Ympäristöterveys

Lapsi uimassaSosiaali- ja terveysministeriö pyrkii tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • johtaa terveydensuojelua ja vastaa terveydensuojelulainsäädännön kehittämisestä.
 • vastaa kemikaalivalvonnan lainsäädännöstä ja ohjauksesta terveyshaittojen ehkäisyn osalta.
 • valvoo geeniteknologian käyttöä ja kehittymistä.
 • ohjaa bioteknologian valvontaa ja seuraa alan kehitystä sekä bioteknologian käytön vaikutuksia ihmisen terveyteen ja elinympäristöön.
 • koordinoi nanomateriaalien ja -teknologian käytön terveyshaittojen arviointia.
 • on ylin valvonta- ja ohjausviranomainen väestön suojelemisessa haitalliselta säteilyltä.
 • koordinoi ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kunnissa.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö

Ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueita kattaa monipuolinen lainsäädäntö.

Strategiset painopisteet ja tavoitteet ympäristöterveyden edistämisessä

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian ja edellisen hallitusohjelman painopisteitä ovat:

 • Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa.
 • Varmistetaan kuluttajille turvallisen talousveden saanti kaikissa tilanteissa.
 • Parannetaan viranomaisten toimintakykyä elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämisessä.
 • Arvioidaan lisätoimien tarve nanomateriaalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten mahdollisesti aiheuttamien terveyshaittojen osalta.
 • Kuntien välistä yhteistyötä ympäristöterveydenhuollossa tiivistetään edelleen.
 • Varmistetaan markkinoilla olevien kemikaalien turvallisuus.
 • Osallistutaan kosteus- ja hometalkoiden toimeenpanoon yhdessä ympäristöministeriön kanssa.
 •  Yhteiskunnan toimivuus varmistetaan ympäristöterveyteen liittyvissä erityistilanteessa.
 • Geeni- ja biotekniikan ympäristöterveysriskien tutkimuksella ja säätelyllä sekä ohjeistuksella varmistetaan uusien teknologioiden soveltaminen turvallisesti.

Mikä elinympäristössämme aiheuttaa terveyshaittoja?

Ihmisen terveyteen vaikuttavat oman perimän ja elintapojen lisäksi muun muassa ulko- ja sisäilman pienhiukkaset, säteily sekä passiivitupakointi. Myös ympäristömelu ja asuntojen homevauriot aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja.

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163311   Sähköpostiosoite: