Mielenterveystyön palvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa mielenterveystyön valtakunnallisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. 

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia.

Mielenterveystyöhön kuuluvat

  • mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy,
  • psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvaan tuen tarpeeseen vastaaminen sekä
  • terveydenhuollon mielenterveystyö.

Sosiaalihuollon mielenterveystyöstä ja mielenterveystyön palveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa.  

Hyvinvointialueet järjestävät sosiaalihuollon mielenterveystyön ja mielenterveystyön palvelut 

Mielenterveystyöhön ja mielenterveystyön palveluihin sisältyy

  • ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki
  • äkillisten järkyttävien tilanteiden psykososiaalinen tuki
  • erityisesti psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvaan tuen tarpeeseen kohdennetut sosiaalipalvelut, joina hyvinvointialueen on järjestettävä ainakin asumispalveluja sekä niiden yhteydessä annettavaa sosiaaliohjausta, sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta

Sosiaalihuollon kohdennetut mielenterveystyön palvelut täydentävät muita yksilön mielenterveyden tukemiseksi tarvittavia sosiaalipalveluja.  

Mielenterveystyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa sekä hyvinvointialueella ja kunnissa tehtävän ehkäisevän mielenterveystyön kanssa. 

Lisätietoja

Muut viranomaiset mielenterveystyössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja kehittää mielenterveystyötä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat palveluita.

Mielenterveystyön kehittäminen kokonaisuutena

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut mielenterveysstrategian alkuvuonna 2020. Vuoteen 2030 saakka ulottuvan strategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Lisätietoja

Virva Juurikkala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163204   Sähköpostiosoite: