Kansainvälinen sosiaaliturva

Suomalainen sosiaaliturva perustuu suurelta osin Suomessa asumiseen. Myös Suomeen työhön tulevalla on oikeus asumisperusteisiin etuuksiin, vaikka työntekijä ei asu Suomessa.

Suomesta ulkomaille lähtevien oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan riippuu ulkomailla oleskelun kestosta ja syystä sekä muuton tai oleskelun kohdemaasta.

Asumisperusteisen sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtii Kela. 

Suomessa työskentelyn perusteella työntekijät ja yrittäjät kuuluvat Suomen työeläkejärjestelmään. Työnantajilla on velvollisuus vakuuttaa työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta. 

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen eri maiden välillä

Kansainvälisestä sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä, EU-lainsäädännössä sekä sosiaaliturvasopimuksissa.

EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa sääntelee EU-lainsäädäntö. Sosiaaliturvan yhteensovittaminen maiden välillä varmistaa maasta toiseen liikkuvien ihmisten oikeudet sosiaaliturvaan. 

Sosiaaliturvasopimukset

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus täydentää EU-lainsäädäntöä.

Pohjoismaat ovat tehneet myös keskinäisen Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen.

Lisäksi Suomi on tehnyt kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen Australian, Chilen, Israelin,  Kanadan,  Yhdysvaltojen, Kiinan, Etelä-Korean ja Intian kanssa. Erikseen sosiaaliturvasta on sovittu Québecin provinssin kanssa.

Australian kanssa Suomi on solminut myös sairaanhoitosopimuksen. 

Kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen Suomi on tehnyt seuraavien Euroopan valtioiden kanssa: Iso-Britannia, Sveitsi, Itävalta, Espanja, Kreikka, Saksa, Latvia ja Luxemburg. Sopimuksia ei kuitenkaan sovelleta. Niiden asemesta näiden valtioiden ja Suomen välillä liikkuviin henkilöihin sovelletaan EU-lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat Suomessa kunnat. Maistraatti tekee merkinnän väestötietojärjestelmään henkilön kotikuntalain mukaisesta kotikunnasta. Myös kotikuntaa vailla olevilla on oikeuksia terveyspalveluihin.