Turvallisuus ja terveys -osasto (TUTO)

Turvallisuus ja terveys -osasto (TUTO) käsittelee asiat, jotka koskevat

 • ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja terveydensuojelua
 • alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa sekä rahapelihaittojen ehkäisyä
 • tartuntatautien torjuntaa
 • lääkehuoltoa
 • bio- ja geeniteknologiaa sekä geenitekniikkalainsäädäntöä
 • lääketieteellistä tutkimusta
 • lääkinnällisiä laitteita
 • rokotteiden hankintaa
 • tietosuojaa
 • ministeriön, hallinnonalan ja toimialan valmiussuunnittelua ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista
 • toimialan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua.

Tulosohjaus ja omistajaohjaus

Turvallisuus ja terveys -osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osasto vastaa lisäksi Alko Oy:n, STUK International Oy:n, FinnHEMS Oy:n ja FVR- Suomen rokotetutkimus Oy:n omistajaohjauksesta.

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Turvallisuus ja terveys -osaston päällikkö on Taneli Puumalainen.
(sihteeri Mariel Häkkinen)

Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö (HYT)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • alkoholijuomia, tupakkatuotteita ja huumausaineita sekä niitä koskevaa lainsäädäntöä
 • päihteiden käytön ja niiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä
 • koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä ja vähentämistä
 • rahapelihaittojen ehkäisyä, seurantaa, tutkimista sekä hoidon kehittämistä
 • rikos- ja riita-asioiden sovittelun lainsäädäntöä sekä valtakunnallista ohjausta
 • lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, perheväkivallan ja turvattomuuden ehkäisyä sekä turvakoteja
 • ihmiskaupan ja kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyä
 • talous- ja uimavesien terveydellistä laatua ja asumisterveyttä sekä terveydensuojelulainsäädäntöä
 • kemikaalien terveysriskien hallintaa sekä kemikaali- ja kosmetiikkalainsäädäntöä
 • nanoteknologiaa
 • säteilyn terveyshaittojen ehkäisyä ja säteilylainsäädäntöä
 • ympäristöterveydenhuollon järjestämistä
 • terveysvalvonnan ja tartuntatautien määrärahaa
 • tartuntatauteja ja niiden torjuntaa sekä kansallista rokotusohjelmaa
 • Säteilyturvakeskuksen tulosohjausta, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulosohjausta yhdessä työ- ja tasa-arvo-osaston kanssa sekä STUK International Oy:n ja Alko Oy:n omistajaohjausta

Johtaja Jari Keinänen.
(sihteeri Johanna Särelä)

Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö (BILA)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • lääkehuolto
 • tietosuojaa
 • rokotteiden hankintaa
 • bio- ja geeniteknologiaa sekä geenitekniikkalainsäädäntöä
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tulosohjausta
 • lääketieteellistä tutkimusta
 • kudos- ja elinlainsäädäntöä
 • lääkinnällisiä laitteita

Johtaja Tuula Helander.
(sihteeri Minna Westerholm)

Valmiusyksikkö (VAL)

Valmiusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat

 • ministeriön, hallinnonalan ja toimialan valmiussuunnittelua ja varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
 • toimialan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua
 • ministeriön toimitilaturvallisuutta siltä osin kuin se ei kuulu valtioneuvoston kanslian toimialaan
 • ministeriössä häiriötilanteiden tilannejohtamisvalmiuksien ylläpitoa ja kehittämistä
 • ministeriön päivystysjärjestelmää
 • valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon varautumiskoulutuksen järjestämistä
 • FinnHEMS Oy:n omistajaohjausta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon korkean varautumisen tietojärjestelmien strategista ohjausta, niiltä osin kuin ne eivät kuulu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston tehtäviin sekä näiden järjestelmien käyttöönottoa, ylläpitoa ja kehittämistä tukevia tehtäviä

Valmiusjohtaja Pekka Tulokas.
(sihteeri Sanna Siltala)