Työ- ja tasa-arvo-osasto (TTO)

TTO ohjaa työsuojeluvalvontaa ja -hallintoa, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä, työsuojelupolitiikkaa ja työterveyshuoltoa sekä huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä näillä aloilla.

Lisäksi osasto valmistelee ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa, tasa-arvolainsäädäntöä ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista.

Osaston tehtäviin kuuluvat myös lomitukseen ja Euroopan unionin rakennerahastohankkeisiin liittyvät asiat sekä ne asiat, jotka on säädetty ministeriön käsiteltäväksi työsuojeluviranomaisena.

Tulosohjaus

Osasto vastaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden ja Työterveyslaitoksen tulosohjauksesta.

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikkö on Raimo Antila.
(sihteeri Riitta Grönroos)

Osaston ryhmät ja vastuut

Valvonta- ja ohjausyksikkö (VY)

 • käsittelee työsuojeluvalvontaa ja -hallinto ja ohjausta
 • ohjaa työsuojelun alueellista toimintaa
 • ohjaa laiteturvallisuutta sekä työsuojeluviranomaisena toimimista.

Valvontajohtaja Arto Teronen
(sihteeri Nina Hurme)

Säädösyksikkö (SY)

 • valmistelee ja kehittää työsuojelua koskevaa lainsäädäntöä
 • ohjeistaa ja seuraa säädösten toimeenpanoa
 • valmistelee työehtosopimusten yleissitovuutta koskevat asiat työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle.

Johtaja Antti Janas
(sihteeri Eija Yliaho)

Toimintapolitiikkayksikkö (TY)

 • arvioi ja valmistelee työsuojelua ja työterveyshuoltoa, työkykyä ja työhyvinvointia käsitteleviä strategioita ja toimintapoliittisia linjauksia
 • koordinoi työhyvinvointiin liittyvää kehittämistoimintaa
 • vastaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisista ja EU-tason tehtävistä
 • käsittelee asiat, jotka koskevat Euroopan unionin rakennerahastohankkeita
 • käsittelee maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluja sekä poronhoitajien sijaisapua.

Johtaja Liisa Hakala
(sihteeri Heli Höglund)

Tasa-arvoyksikkö (TASY)

 • valmistelee ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa
 • valmistelee ja kehittää tasa-arvolainsäädäntöä
 • edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valtionhallinnossa
 • hoitaa EU:n tasa-arvojuridiikkaan ja -politiikkaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä.

Lisäksi yksikköön on hallinnollisesti sijoitettu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, suunnittelija ja osastosihteeri.

Johtaja Terhi Heinilä
(sihteeri Anni Pynnönen)