FI SV EN

Työ- ja tasa-arvo-osasto (TTO)

Työ- ja tasa-arvo-osasto (TTO) ohjaa työsuojeluvalvontaa ja -hallintoa, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä sekä työsuojelupolitiikkaa ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä työsuojelun alalla. Lisäksi osasto valmistelee ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa, tasa-arvolainsäädäntöä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tulosohjaus

Osasto vastaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden ja Työterveyslaitoksen tulosohjauksesta.

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikkö on Raimo Antila

Osaston ryhmät ja vastuut

Valvonta- ja ohjausyksikkö (VY)

 • käsittelee työsuojeluvalvontaa ja -hallinto ja ohjausta
 • ohjaa työsuojelun alueellista toimintaa
 • ohjaa laiteturvallisuutta sekä työsuojeluviranomaisena toimimista

Valvontajohtaja Arto Teronen

Säädösyksikkö (SY)

 • valmistelee ja kehittää työsuojelua koskevaa lainsäädäntöä
 • ohjeistaa ja seuraa säädösten toimeenpanoa
 • valmistelee työehtosopimusten yleissitovuutta koskevat asiat työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle

Johtaja Antti Janas

Toimintapolitiikkayksikkö (TY)

 • arvioi ja valmistelee työsuojelua ja työterveyshuoltoa, työkykyä ja työhyvinvointia käsitteleviä strategioita ja toimintapoliittisia linjauksia
 • koordinoi työhyvinvointiin liittyvää kehittämistoimintaa
 • vastaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisista ja EU-tason tehtävistä
 • käsittelee asiat, jotka koskevat Euroopan unionin rakennerahastohankkeita
 • käsittelee maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluja sekä poronhoitajien sijaisapua

Johtaja Liisa Hakala

Tasa-arvoyksikkö (TASY)

 • valmistelee ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa
 • valmistelee ja kehittää tasa-arvolainsäädäntöä
 • edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valtionhallinnossa
 • hoitaa EU:n tasa-arvojuridiikkaan ja -politiikkaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä.

Lisäksi yksikköön on hallinnollisesti sijoitettu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, suunnittelija ja osastosihteeri.

Johtaja Tanja Auvinen