Tietopohja

Tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa aineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. 

Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen

Sosiaaliturvan monimutkaisuus on nostettu yhdeksi keskeiseksi ongelmakokonaisuudeksi sosiaaliturvauudistuksessa. Tässä työpaperissa tehdään ensimmäinen katsaus suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuteen tutkimuskirjallisuuden kautta. Monimutkaisuutta tarkastellaan lainsäädännön, toimeenpanon ja asiakkaiden kokemusten tasoilla. Lisäksi Suomen järjestelmän monimutkaisuutta vertaillaan lyhyesti muihin maihin.

Työpaperi Poikkeukselliset ajat avaavat poikkeuksellisia mahdollisuuksia

Sosiaaliturvakomitean julkaisusarjan ensimmäinen työpaperi on ”Poikkeukselliset ajat avaavat poikkeuksellisia mahdollisuuksia” ja sen on laatinut Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -hankkeen ohjelmajohtaja ja työelämäprofessori Olli Kangas.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ongelmaraporttiluonnos

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ongelmaraporttiluonnos

Sosiaaliturvan monimutkaisuuden ongelmaraportissa otetaan esiin muun muassa erilaisten etuuksien määrä, minkä seurauksena myös etuuskohtaisia määräytymisperusteita on paljon. Eroja on etuuksien tulokäsitteessä, perhekäsitteessä sekä haku- ja maksuajankohdissa. Esiin otetaan myös asiointipalvelujen hajanaisuus ja tiedonkulun haasteet sekä toimeenpanon yksinkertaistaminen, etenkin digitalisaatiota hyödyntäen.

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen ongelmaraporttiluonnos

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen ongelmaraporttiluonnos

Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmaraportti käsittelee muun muassa työelämän muutosta, yrittäjyyttä ja sosiaaliturvaa, sosiaaliturvajärjestelmän kannustavuutta, opiskelua opintotuella, työkyvyttömyyden perusteella maksettavia etuuksia ja osittaista työskentelyä sekä muita kannustinloukkuteemoja. Tarkastelu koskee samanaikaista palkka- ja yrittäjätulon ja sosiaaliturvan saantia.

Viimesijainen turva perusturva ja asuminen ongelmaraporttiluonnos

Viimesijainen turva perusturva ja asuminen ongelmaraporttiluonnos

Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen -ongelmaraportti käsittelee asumismenojen tukemista asumistukien ja toimeentulotuen kautta kautta ja asumisen tukemisen vaikutuksia. Raportti käsittelee myös viimesijaista turvaa perusturvan täydentäjänä ja korvaajana.

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen ongelmaraporttiluonnos

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen ongelmaraporttiluonnos

Palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen ongelmaraportti käsittelee muun muassa palvelujen ja etuuksien tarkoitusten, tavoitteiden ja toimintalogiikoiden eroja. Se käsittelee myös yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sosiaaliturvajärjestelmässä sekä sen prosesseissa ja toimintatavoissa tunnistettuja haasteita.

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet raporttiluonnos

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet raporttiluonnos

Raportti kuvaa keskeisinä perusvalintoina sosiaaliturvan velvoittavuuden, sosiaaliturvan tason, yksilö- tai perhekohtaisuuden sekä syyperusteisuuden. Perusvalintojen ohella viides raportti luo yleiskatsauksen Suomen sosiaaliturvan historialliseen kehitykseen sekä sosiaaliturvan perus- ja ihmisoikeusperustaan. Raportissa on myös lyhyt katsaus tulevaisuuden väestökehitykseen.