FI SV

Terveyden edistämisen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman vuodelle 2019.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy kahdeksan hanketta ja niiden yhteissumma on 2 200 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 88 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 28 621 026 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Määrärahalla tuetaan vuonna 2019 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa sekä sote-uudistuksen toimeenpanoa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen.  

Vuoden 2019 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet

  1. Kehittää kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvointijohtamista: yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjen kehittäminen erityisesti liikunnan, ravitsemuksen, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja tapaturmien ehkäisyn alueilla.
  2. Kehittää kuntien toimintamalleja nuorten huumeiden käytön ehkäisyyn sekä kehittää malleja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ja lopettamisen lisäämiseen niissä väestö- ja erityisryhmissä, joissa käyttö on edelleen yleistä.
  3. Kehittää yhteiskunnallista markkinointia hyödyntäviä menetelmiä ja ohjauskeinoja hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi erityisesti niissä väestö- ja erityisryhmissä, joita nykyisin keinoin ei riittävästi tavoiteta.
  4. Ehkäistä ja vähentää lasten ja nuorten ylipainoa ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden avulla: tukemalla varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten käyttöönottoa sekä lisäämällä lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia kodin varallisuudesta riippumatta.

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena tulee olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoitettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2019 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta.

Käyttösuunnitelmat

Vuoden 2018 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 27.12.2017

Käyttösuunnitelmaan sisältyy yhdeksän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 176 794 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 103 kpl ja niiden yhteissumma oli 21 306 569 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii vahvistetun käyttösuunitelman toimeenpanosta.

Vuoden 2017 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 10.1.2017.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 10 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 307 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 104 ja niiden yhteissumma oli 22 635 951 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanosta.

Vuoden 2016 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 26.1.2016.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 15 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 430 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Yhteensä vastaanotettiin ja käsiteltiin 136 hanke-ehdotusta, joiden yhteissumma oli 38 672 932 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankkeita koskevat päätökset.

Vuoden 2015 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 7.1.2015.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 18 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 930 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 2 ja uusia hankkeita on 16. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 164 ja niiden yhteissumma oli 39 878 514 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2014 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 10.1.2014.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 16 hanketta ja niiden yhteissumma on 3 130 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 6 ja uusia hankkeita on 10. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 146 ja niiden yhteissumma oli 36 180 713 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2013 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 2.1.2013.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 30 hanketta ja niiden yhteissumma on 3 780 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 26 ja uusia hankkeita on 4. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 184 ja niiden yhteissumma oli 43 174 402 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2012 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 9.1.2012.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 55 hanketta ja niiden yhteissumma on 5 100 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 47 ja uusia hankkeita on 8. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 164 ja niiden yhteissumma oli 19 133 720 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset ja sopimukset. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2012 aikana ja niistä tulee tehdä loppuselvitys 31.3.2013 mennessä.

Lisätietoja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163326