Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta, luvat ja rekisteröinti

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot valvovat ja ohjaavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään koulutuksen lisäksi Valviran myöntämää

  • oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
  • ammatinharjoittamislupaa tai
  • oikeutta käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön nimikesuojattua ammattinimikettä.

Valvira myöntää ulkomailla koulutuksensa suorittaneille terveydenhuollon ammattihenkilöille luvat ja oikeudet harjoittaa ammattiaan Suomessa. Luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta voidaan Suomessa tuomita joko sakko- tai vankeusrangaistukseen.

Valvira käsittelee terveydenhuollon ammattihenkilöistä tehdyt ilmoitukset.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt

Työnantajalla on ensisijainen velvollisuus valvoa palkkaamiensa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimintaa.  Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa.

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Ammattihenkilöt merkitään keskusrekistereihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt merkitään Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan kelpoisuuden lisäksi rikosrekisteriote. Tällä halutaan suojella alaikäisten turvallisuutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta.

EU sääntelee ammatinharjoittamisoikeuksia muissa jäsenvaltioissa

EU:n ammattipätevyysdirektiivi sääntelee ammatinharjoittamisoikeutta ja pätevyyden tunnistamista muussa jäsenvaltiossa.

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163492   Sähköpostiosoite:


Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163542   Sähköpostiosoite: