Järkevän lääkehoidon toimeenpano

Palveluiden järjestäjät vastaavat siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Järjestäjien ja palveluiden tuottajien on olennaista huolehtia rationaalisen lääkkeiden määräämisen, toimittamisen ja käytön periaatteiden toteutumisesta.

Palvelut tulee sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi tai hoitopoluksi, johon sisältyy oikea-aikainen lääkehoidon saatavuus ja lääkehoidon kokonaisuuden hallinta.

Palveluiden järjestäjäorganisaatiossa tarvitaan lääkealan osaamista, jotta pystytään suunnittelemaan ja johtamaan lääkehuoltokokonaisuutta sekä ymmärtämään tuottajaorganisaatioiden lääkehoitoprosesseja. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman mukaisesti lääkehoitoprosessien suunnitteluun tulisi ottaa mukaan potilaiden edustajia.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma tarjoaa tukea lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvään kehittämiseen. Lisäksi Fimea on koordinoinut kehittämisverkostoja, joiden tuottamaa materiaalia on julkaistu.

Lisätietoja

Elina Asola, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163437   Sähköpostiosoite: