Nanomateriaalit ja -teknologia

Nanomateriaalit, kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi nanomateriaalien ja -teknologian käytön terveyshaittojen arviointia.

Nanopartikkelit, -materiaalit ja -teknologia ovat nousseet sekä tutkimuksen että sovellusten kiinnostuksen kohteiksi. Samalla kysymyksiä herättävät niihin liittyvät terveysvaikutukset sekä terveyden- ja ympäristönsuojelusäännösten riittävyys ja kattavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriön on mukana alan ohjeistojen ja säädösten valmistelussa kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan komissio antoi suosituksen nanomääritelmäksi 18.10.2011.

Vuonna 2011 aloitti toimintansa sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen nanoteknologian turvallisen soveltamisen yhdyshenkilöverkosto.

Työterveyslaitoksen tavoitteena on varmistaa, että nanomateriaalien käsittely työpaikoilla on turvallista.

Lisätietoja

Anneli Törrönen, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163513   Sähköpostiosoite: