Ihmiskaupan ehkäiseminen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimilla ehkäistään ihmiskaupasta aiheutuvia sosiaalisia ongelmia sekä tunnistetaan ja autetaan uhreja. STM muun muassa huolehtii, että ihmiskaupan uhrit saavat hyvinvointialueelta terveys- ja sosiaalipalveluita.

Ihmiskaupalla tarkoitetaan rikollista toimintaa, joka tarkoittaa henkilöiden värväämistä, kuljettamista tai vastaanottamista hyväksikäyttötarkoituksessa. Hyväksikäyttöä voi olla muun muassa prostituutio tai muu seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakkotyö. Myös elinkauppa voi olla ihmiskauppaa.

Suomi on ulkomailta tuotavien ihmiskaupan uhrien kauttakulku- ja kohdemaa, mutta maassamme on myös suomalaisia ihmiskaupan uhreja.

Tukea ihmiskaupan uhreille

Ihmiskaupan uhri on säädösten mukaan oikeutettu saamaan apua ja suojelua riippumatta siitä, onko hänellä kotikunta Suomessa vai ei. Heikossa asemassa olevat, suomalaista yhteiskuntaa huonosti tuntevat, traumatisoituneet uhrit voivat tarvita hyvin käytännönläheistä tukea. Uhreille tarjotaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja, esimerkiksi psykososiaalista tukea ja terapiaa sekä autetaan asumisen ja oikedellisen avun  järjestämisessä.

Kotikunta vastaa auttamistoimien järjestämisestä ihmiskaupan uhrille, joilla kotikunta Suomessa on. Kotikunta voi hakea ELY-keskukselta korvauksia ihmiskaupan uhrin erityisasemasta johtuvien kustannusten kattamiseksi.

Ihmiskaupan uhreille on olemassa auttamisjärjestelmä, joka toimii Maahanmuuttoviraston yhteydessä. Auttamisjärjestelmä neuvoo ja ohjaa ihmiskauppakysymyksissä. Yhteyden neuvontapuhelimeen (+358 2954 63177) saa ympäri vuorokauden. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä vastaa auttamistoimien järjestämisestä ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevia säännöksiä:

Muiden ministeriöiden vastuut ihmiskaupan ehkäisemisessä

Sisäasiainministeriö vastaa henkilöiden maahantulosta, oleskeluluvista ja vastaanottokeskuksien toiminnasta. Vastaanottokeskukset vastaavat ihmiskaupan uhrien auttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on maahanmuuttajien kotouttaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu (entinen Vähemmistövaltuutettu) seuraa ihmiskauppatilannetta Suomessa ja raportoi siitä.

Lisätietoja

Minna Viuhko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163470   Sähköpostiosoite: